Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo jednostki a tożsamość narodowa i państwowa

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Naród
  • Świadomość narodowa
  • Bezpieczeństwo osobiste
Pages (from - to)

78 - 88

Book

Bezpieczeństwo personalne wobec współczesnych zagrożeń i wyzwań

Points of MNiSW / chapter

20.0