Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Środowisko bezpieczeństwa globalnego a bezpieczeństwo obywatela

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo osobiste
Pages (from - to)

221 - 242

Book

Bezpieczeństwo personalne wobec współczesnych zagrożeń i wyzwań

Points of MNiSW / chapter

20.0