Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wymiar ekonomiczny bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego na przykładzie Wielowymiarowego Wskaźnika Ubóstwa (MPI)

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
  • Bezpieczeństwo osobiste
  • Ubóstwo
Pages (from - to)

258 - 271

Book

Bezpieczeństwo personalne wobec współczesnych zagrożeń i wyzwań

Points of MNiSW / chapter

20.0