Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Maciej Kaźmierczak, organization = all organisational units, type = Chapters, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (8)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Istota i wymiar systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzyczypospolitej Polskiej / Zdzisław Malinowski (WW), Ryszard Chrobak (WZiD), Wojciech Nyszk (WZiD), Maciej Kaźmierczak (WZiD), Artur Gniadek // W: System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019 / red. Tomasz Jałowiec (WZiD), Szymon Mitkow, Adam Radomyski, Tomasz Smal, Jarosław Teska, Robert Woźniak - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 11-40

  Chapter in monograph 20
 • 2.
  Kształtowanie się obowiązkowych zapasów ropy naftowej w Polsce / Maciej Kaźmierczak (WZiD) // W: Rezerwy strategiczne : zarys problemu / red. Janusz Płaczek - Dęblin, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2017 - p. 115-148

  Chapter in monograph 20
 • 3.
  Metodologiczne podstawy badań / Maciej Kaźmierczak (WZiD) // W: Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w kontekście wsparcia Polskich Kontyngentów Wojskowych realizujących zadania w operacjach wielonarodowych poza granicami kraju : praca [naukowo-badawcza] : kod - II.2.9.2.0 / red. Maciej Kaźmierczak (WZiD) - Warszawa, Polska , 2017 - p. 11-22

  Chapter of research work
 • 4.
  Możliwości pozyskiwania zewnętrznych zasobów logistycznych w procesie zabezpieczenia materiałowego wojsk podczas ćwiczeń dowódczo-sztabowych / Maciej Kaźmierczak (WZiD) // W: Możliwości wykorzystania zasobów zewnętrznych w procesach zabezpieczenia logistycznego SZ RP, w czasie szkolenia i operacji reagowania kryzysowego : [praca naukowo-badawcza] : [kod pracy: II.2.7.3.0] / red. Stanisław Smyk (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 24-32

  Chapter of research work
 • 5.
  Operacje obronne prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / Maciej Kaźmierczak (WZiD) // W: Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w aspekcie wsparcia operacji militarnych prowadzonych na terenie kraju praca [naukowo-badawcza] : kod - II.2.9.1.0 / red. Maciej Kaźmierczak (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 22-46

  Chapter of research work
 • 6.
  Polskie Kontyngenty Wojskowe w siłach wojskowych UE i NATO / Maciej Kaźmierczak (WZiD) // W: Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w kontekście wsparcia Polskich Kontyngentów Wojskowych realizujących zadania w operacjach wielonarodowych poza granicami kraju : praca [naukowo-badawcza] : kod - II.2.9.2.0 / red. Maciej Kaźmierczak (WZiD) - Warszawa, Polska , 2017 - p. 23-47

  Chapter of research work
 • 7.
  Właściwości zabezpieczenia logistycznego wojsk we współczesnych operacjach prowadzonych poza granicami kraju : wybrane aspekty / Maciej Kaźmierczak (WZiD), Dariusz Grala (WZiD) // W: Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w kontekście wsparcia Polskich Kontyngentów Wojskowych realizujących zadania w operacjach wielonarodowych poza granicami kraju : praca [naukowo-badawcza] : kod - II.2.9.2.0 / red. Maciej Kaźmierczak (WZiD) - Warszawa, Polska , 2017 - p. 48-89

  Chapter of research work
 • 8.
  Właściwości zabezpieczenia logistycznego wojsk we współczesnych operacjach : (wybrane aspekty) / Maciej Kaźmierczak (WZiD), Krzysztof Zadorożny (WZiD) // W: Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w aspekcie wsparcia operacji militarnych prowadzonych na terenie kraju praca [naukowo-badawcza] : kod - II.2.9.1.0 / red. Maciej Kaźmierczak (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 47-97

  Chapter of research work