Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Paweł Mróz, organization = all organisational units, type = Chapters, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (7)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Siły powietrzne wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku / Paweł Mróz (WW) // W: Siły Zbrojne RP wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku / red. Paweł Mróz (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 73-94

  Chapter in monograph 20
 • 2.
  Znaczenie lotnictwa wojskowego w militarnym wsparciu działań humanitarnych / Paweł Mróz (WW) // W: Wybrane aspekty zastosowania bojowego lotnictwa. T. 3 / red. Adam Wetoszka, Andrzej Truskowski, Tomasz Kulik - Dęblin, Polska : Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2019 - p. 105-118

  Chapter in monograph 20
 • 3.
  Działalność rozpoznawcza lotnictwa sił powietrznych w konflikcie hybrydowym / Paweł Mróz (WW) // W: Uwarunkowania funkcjonowania systemu rozpoznania wojskowego w warunkach wojny hybrydowej : wnioski i doświadczenia / red. Marek Wrzosek (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 85-101

  Chapter in monograph 20
 • 4.
  Lotnictwo w osiąganiu celów strategicznych / Paweł Mróz (WW) // W: Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku : szanse, wyzwania, ryzyko i zagrożenia / red. Krzysztof Załęski, Paulina Polko, Magdalena Bracio - Dąbrowa Górnicza, Polska : Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2018 - p. 195-204

  Chapter in monograph 20
 • 5.
  Siły powietrzne w realizacji zadań ataku strategicznego / Paweł Mróz (WW) // W: Właściwości realizacji zadań sił powietrznych w operacjach militarnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy Nr II.2.30.2.0 / red. Dariusz Żyłka (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 76-96

  Chapter in monograph
 • 6.
  Uwarunkowania wykorzystania lotnictwa w niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych o dużej skali / Paweł Mróz (WW) // W: Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie / red. Elżbieta Dynia, Lidia Brodowski - Rzeszów, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017 - p. 138-151

  Chapter in monograph / paper 20
 • 7.
  Doświadczenie z wykorzystania lotnictwa wojskowego do niesiane pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Haiti w 2010 r. / Paweł Mróz (WW) // W: Praktyczne i teoretyczne konteksty wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego / red. Marek Wrzosek (WW) - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 269-292

  Chapter in monograph