Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Lotnictwo w osiąganiu celów strategicznych

Authors

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Title variant

EN Aviation in achieving strategic goals

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Lotnictwo wojskowe
  • Sztuka wojenna
Pages (from - to)

195 - 204

Comments

Bibliografia na stronach 203-204. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku : szanse, wyzwania, ryzyko i zagrożenia

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0