Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Lotnictwo w osiąganiu celów strategicznych

Authors

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

2.2 Automation, electronics and electrical engineering

Title variant

EN Aviation in achieving strategic goals

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Lotnictwo wojskowe
  • Sztuka wojenna
Pages (from - to)

195 - 204

Comments

Bibliografia na stronach 203-204. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku : szanse, wyzwania, ryzyko i zagrożenia

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20