Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Uwarunkowania wykorzystania lotnictwa w niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych o dużej skali

Authors

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Klęski elementarne
  • Lotnictwo
  • Pomoc humanitarna
  • Współpraca cywilno-wojskowa
Pages (from - to)

138 - 151

Book

Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie

Presented on

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie", 21-22.04.2016, Rzeszów, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0