Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Znaczenie lotnictwa wojskowego w militarnym wsparciu działań humanitarnych

Authors

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Działania humanitarne wojsk
  • Lotnictwo wojskowe
Pages (from - to)

105 - 118

Book

Wybrane aspekty zastosowania bojowego lotnictwa. T. 3

Points of MNiSW / chapter

20.0