Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Doświadczenia z wykorzystania lotnictwa wojskowego do niesienia pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Haiti w 2010 r.

Authors

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Lotnictwo wojskowe
  • Ratownictwo wojskowe
  • Trzęsienie ziemi
  • Haiti
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

269 - 292

Book

Praktyczne i teoretyczne konteksty wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego