Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Siły powietrzne wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku

Authors

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Siły powietrzne
  • Europa Środkowa
Pages (from - to)

73 - 94

Book

Siły Zbrojne RP wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku

Points of MNiSW / chapter

20.0