Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: organization = all organisational units, type = Articles, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (897)

Legend:  Points of MNiSW CORE Indexed in WoS
 • 1.
  ISIS : obecna sytuacja / Ewa Fronczak (WBN) // Wiedza Obronna - 2020, t. 271, nr 2, p. 95-108

  Scholarly article 5
 • 2.
  Republika Francuska w obliczu działalności państwa islamskiego. Doświadczenia płynące z aktów terrorystycznych i propagandy w mediach społecznościowych w latach 2015 – 2019 / Sylwia Gliwa (WBN), Aleksander Ksawery Olech (WBN) // Wiedza Obronna - 2020, t. 271, nr 2, p. 109-130

  Scholarly article 5
 • 3.
  System ochrony państwa i jego porządku konstytucyjnego / Waldemar Kitler (WBN) // Wiedza Obronna - 2020, t. 271, nr 2, p. 11-34

  Scholarly article 5
 • 4.
  Dyplomacja obronna jako problematyka badawcza : aktualny stan badań / Marta Halina Gębska (WBN) // Kwartalnik Bellona - 2020, nr 1 (700), p. 97-106

  Scholarly article 20
 • 5.
  Transformation of the Polish Armed Forces : a perspective on the twentieth anniversary of Poland's membership in the North Atlantic Alliance / Tadeusz Zieliński (WW) // Kwartalnik Bellona - 2020, nr 1 (700), p. 33-47

  Scholarly article 20
 • 6.
  The Influence of the Russian Federation on Poland’s Energy Security / Klaudia Stachowiak (WBN) // Safety & Defense. Scientific and Technical Journal - 2020, vol. 6, no 1, p. 119-127

  Scholarly article 20
 • 7.
  The Principles and Organization of Air Traffic in Military Operations: Experiences from the Mission in Iraq / Rafał Patryk Zajkowski (WW) // Safety & Defense. Scientific and Technical Journal - 2020, vol. 6, no 1, p. 77-88

  Scholarly article 20
 • 8.
  Prawa i obowiązki żołnierzy zawodowych : współczesność a okres Polski Ludowej / Sławomir Chomoncik (IP) // Wiedza Obronna - 2020, t. 270, nr 1, p. 61-77

  Scholarly article 5
 • 9.
  Recenzja monografii Waldemara Kitlera, Mariusza A. Kamińskiego, Dariusza Nowaka na temat: „Organizacja bezpieczeństwa narodowego RP. Aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe” / Jacek Pawłowski (WBN) // Wiedza Obronna - 2020, t. 270, nr 1, p. 107-110

  Review 5
 • 10.
  Teoretyczne aspekty działań specjalnych w operacjach przeciwpartyzanckich / Irmina Denysiuk (WBN) // Wiedza Obronna - 2020, t. 270, nr 1, p. 25-40

  Scholarly article 5
 • 11.
  Wstęp redaktora naukowego wydania / Wojciech Sójka (WBN) // Wiedza Obronna - 2020, t. 270, nr 1, p. 5-8

  Editorial
 • 12.
  Analysis of Factors Influencing the Competitiveness of Manufacturing Companies / Łukasz Kuźmiński, Tomasz Jałowiec (WZiD), Piotr Maśloch (WZiD), Henryk Wojtaszek (WZiD), Ireneusz Miciuła // European Research Studies Journal - 2020, Volume XXIII, Issue 2, p. 217-227

  Scholarly article 100
 • 13.
  Analysis of the Determinants of Innovation in the 21st Century / Tomasz Jałowiec (WZiD), Piotr Maśloch (WZiD), Henryk Wojtaszek (WZiD), Ireneusz Miciuła, Grzegorz Maśloch // European Research Studies Journal - 2020, Volume XXIII, Issue 2, p. 151-162

  Scholarly article 100
 • 14.
  An easy target? Modes of state actors attacks against oil tankers / Maciej Hacaga (WBN) // Security and Defence Quarterly - 2020, vol. 28, p. 54-69

  Scholarly article 20
 • 15.
  Association Between Diet, Physical Activity and Body Mass Index, Fat Mass Index and Bone Mineral Density of Soldiers of the Polish Air Cavalry Units / Anna Anyżewska, Roman Łakomy, Tomasz Lepionka, Ewa Szarska, Ewelina Maculewicz, Andrzej Tomczak (WBN), Jerzy Bertrandt // Nutrients - 2020, vol. 12, no. 1, p. 1-17

  Scholarly article 140
 • 16.
  Bratobójczy ogień - analiza przypadku / Andrzej Królikowski (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2020, nr 1, p. 140-149

  Popular science article
 • 17.
  Counteracting Threats to Societal Security at School : A Polish Way Towards Multicultural Education / Dorota Domalewska (WBN) // Safety & Defense. Scientific and Technical Journal - 2020, vol. 6, no 1, p. 31-47

  Scholarly article 20
 • 18.
  Credit Default Swap as an instrument for risk management / Mariusz Tomczyk (WZiD) // TEST Engineering & Management - 2020, vol. 82, p. 7424-7428

  Scholarly article 5
 • 19.
  Cyberspace as a Tool of Contemporary Propaganda / Grzegorz Zenon Pilarski (WW) // Safety & Defense. Scientific and Technical Journal - 2020, vol. 6, no 1, p. 95-108

  Scholarly article 20
 • 20.
  How to Estimate Security – Problem Analysis / Grzegorz Zenon Pilarski (WW) // Security Dimensions : international & national studies : from personal to global security : scientific journal - 2020, vol. 33, no. 33, p. 217-240

  Scholarly article 20
 • 21.
  Human trafficking as a challenge for international security and security in Europe / Marta Gębska (WBN) // Torun International Studies - 2020, vol. 1, no 13, p. 41-56

  Scholarly article 20
 • 22.
  Identification of components of operational risk generated by internal factors in the company / Piotr Makowski (WZiD) // Modern Management Review - 2020, vol. XXV, no 27, p. 51-58

  Scholarly article 5
 • 23.
  Implementation of a Model Descriptive Tool for Competitiveness in Energy Companies / Stanisław Sirko (WZiD), Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD), Henryk Wojtaszek (WZiD) // European Research Studies Journal - 2020, Volume XXIII, Issue 2, p. 308-326

  Scholarly article 100
 • 24.
  Implementation of the Competitiveness Model in Terms of Cooperation with Suppliers / Łukasz Kuźmiński, Tomasz Jałowiec (WZiD), Piotr Maśloch (WZiD), Henryk Wojtaszek (WZiD), Ireneusz Miciuła // European Research Studies Journal - 2020, Volume XXIII, Issue 2, p. 343-359

  Scholarly article 100
 • 25.
  Improvement of a Sustainable World through the Application of Innovative Didactic Tools in Green Chemistry Teaching: A Review / Małgorzata Gawlik-Kobylińska (WZiD), Paweł Maciejewski Jan (WBN), Władysław Walkowiak // Journal of Chemical Education - 2020, vol. 97, iss. 4, p. 916-924

  Scholarly article 70
 • 26.
  Innowacyjne podejście do teorii informacji / Anna Świetlik (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2020, nr 3, p. 72-81

  Popular science article
 • 27.
  Jakość informacji w działaniach militarnych / Weronika Iwona Jakubczyk (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2020, nr 3, p. 38-42

  Popular science article
 • 28.
  Management of Delay Optimization at Intersections / Łukasz Kuźmiński, Piotr Maśloch (WZiD), Marek Bazan, Tomasz Janiczek, Krzysztof Halawa, Henryk Wojtaszek (WZiD), Ireneusz Miciuła, Tomasz Chajduga, Adam Kawecki, Robert Czwartosz, Jakub Stawik // Energies - 2020, vol. 13, iss. 12, p. 1-22

  Scholarly article 140
 • 29.
  Myśl strategiczna w polityce bezpieczeństwa niepodległej Ukrainy / Piotr Krzykowski (WW) // Історичний архів. Наукові студії - 2020, No 21, p. 44-55

  Scholarly article 5
 • 30.
  Near-Earth Objects (NEO) and other current space threats / Radosław Bielawski (WBN) // Security and Defence Quarterly - 2020, vol. 28, p. 1-18

  Scholarly article 20
 • 31.
  Niemiecki model systemu rozpoznawania zagrożeń / Klaudia Kwapisz (WBN) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2020, nr 3, p. 43-47

  Popular science article
 • 32.
  "No" security of information technology / Justyna Lipińska (WZiD) // Modern Management Review - 2020, vol. XXV, no 27, p. 31-37

  Scholarly article 5
 • 33.
  Nutritional status assessment of the Polish Border Guards officers – Body Mass Index or Fat Mass Index? / Anna Anyżewska, Roman Łakomy, Tomasz Lepionka, Ewa Szarska, Ewelina Maculewicz, Izabela Bolczyk, Andrzej Tomczak (WBN), Jerzy Bertrandt // Proceedings of the Nutrition Society - 2020, vol. 79, iss. OCE2

  Abstract
 • 34.
  Ochrona samolotów cywilnych w warunkach konfliktu zbrojnego / Piotr Milik (IP) // Wojskowy Przegląd Prawniczy - 2020, nr 1, p. 5-23

  Scholarly article 5
 • 35.
  Operation “Olympics Games." Cyber-sabotage, as a tool of American intelligence aimed to counteract the development of Iran's nuclear program / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // Security and Defence Quarterly - 2020, vol. 29, no. 2, p. 53-61

  Scholarly article 20
 • 36.
  Polsko-ukraińska współpraca wojskowa w latach 1992-2017 / Marek Żyła (WW) // Історичний архів. Наукові студії - 2020, No 21, p. 21-32

  Scholarly article 5
 • 37.
  Powernomics and Powermetrics: A Key to Understand Security, Economics, and International Politics / Milena Palczewska (WBN) // European Research Studies Journal - 2020, Volume XXIII, Issue 3, p. 425-433

  Scholarly article 100
 • 38.
  Rare Earth Elements : a Novelty in Energy Security / Radosław Bielawski (WBN) // Journal of Ecological Engineering - 2020, vol. 21, issue 4, p. 134-149

  Scholarly article 40
 • 39.
  Relatively optimal production-distribution plans for stock management in supply chains over a finite time horizon / Stanisław Kazimierz Bylka (WZiD), Andrzej Wieczorek // Computers & Industrial Engineering - 2020, vol. 144, p. 1-15

  Scholarly article 140
 • 40.
  Rosyjskie siły ekspedycyjne / Marek Depczyński (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2020, nr 3, p. 130-143

  Popular science article
 • 41.
  Rozpoznanie wojskowe : teoria i praktyka / Marek Wrzosek (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2020, nr 3, p. 8-15

  Popular science article
 • 42.
  Rozwój powietrznych platform bezzałogowych / Rafał Ordyniec (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2020, nr 1, p. 99-101

  Popular science article
 • 43.
  Rozwój satelitarnej radionawigacji lotniczej / Aleksandra Radomska (WBN) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2020, nr 1, p. 60-69

  Popular science article
 • 44.
  Space Situational Awareness ( SSA) for Providing Safety and Security in Outer Space: Implementation Challenges for Europe / Małgorzata Polkowska (IP) // Space Policy - 2020, 51 (2020), p. 1-7

  Scholarly article 40
 • 45.
  The Auschwitz-Birkenau Museum & Memorial Site. The Former German Nazi Concentration and Extermination Camp: The History of the Institution of Memory and its Operating Principles. / Franciszek Dąbrowski (IHW) // Institute of National Remembrance Review - 2020, no 2, p. 53-140

  Scholarly article 5
 • 46.
  The consignment stock of inventories under buyer's warehouse space limitation / Stanisław Bylka (WZiD) // International Journal of Production Research - 2020, t. 58, nr 3, p. 912-930

  Scholarly article 100
 • 47.
  The future of energy security of state / Jarosław Gryz (WBN) // Security and Defence Quarterly - 2020, vol. 29, no. 2, p. 14-30

  Scholarly article 20
 • 48.
  The Polish Counterterrorism System and Hybrid Warfare Threats / Przemysław Gasztold (WBN), Gasztold Aleksandra // Terrorism and Political Violence - 2020, -

  Scholarly article 140
 • 49.
  Uwarunkowania prowadzenia rozpoznania obrazowego / Maryna Niewińska (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2020, nr 3, p. 52-57

  Popular science article
 • 50.
  Wars, Weapons and Terrorists: Clandestine Operations of the Polish Military Intelligence Station in Beirut, 1965–1982 / Przemysław Gasztold (WBN) // The International History Review - 2020, vol. 42, issue 3, p. 1-14

  Scholarly article 140
 • 51.
  Zatkany gwizdek sygnalisty : sygnaliści / prof. Beata Łaciak, socjolożka ; rozmawiał Przemysław Wilczyński / Beata Łaciak (WBN), Przemysław Wilczyński // Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne - 2020, nr 7, p. 15-18

  Interview 5
 • 52.
  Zjawisko mobbingu / Marlena Niemiec (WZiD) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2020, nr 3, p. 152-161

  Popular science article
 • 53.
  Krytyczne uwagi dotyczące bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej / Mirosław Banasik, Julia Bagińska (WBN) // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego - 2019, t. 13, nr 2

  Scholarly article 20
 • 54.
  Military Law in the Republic of Poland / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // Safety & Defense. Scientific and Technical Journal - 2019, vol. 5, no 2, p. 28-34

  Scholarly article 20
 • 55.
  On Security Education in Poland. The Essence and Content of the Subject of Education / Ilona Urych (WBN) // Safety & Defense. Scientific and Technical Journal - 2019, vol. 5, no 2, p. 22-27

  Scholarly article 20
 • 56.
  Space as a New Category of Threats to National Security / Radosław Bielawski (WBN) // Safety & Defense. Scientific and Technical Journal - 2019, vol. 5, no 2, p. 1-7

  Scholarly article 20
 • 57.
  Zmiany klimatu w strategicznych przeglądach obronnych Polski, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w XXI wieku / Maciej Hacaga (WBN) // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego - 2019, t. 13, nr 2

  Scholarly article 20
 • 58.
  Wpływ reformy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonej w latach 2009–2016, na bezpieczeństwo kraju w opinii obywateli / Justyna Lipińska (WZiD) // Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego - 2019, vol. 13, p. 1-19

  Scholarly article 20
 • 59.
  Intelligence Sources in the Process of Collection of Information by the U.S. Intelligence Community / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // Security Dimensions : international & national studies : from personal to global security : scientific journal - 2019, vol. 32, no. 32, p. 82-105

  Scholarly article 20
 • 60.
  Ocena pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce oraz kierunki ich doskonalenia / Marian Kuliczkowski (WBN) // Wiedza Obronna - 2019, t. 269, nr 4, p. 13-28

  Scholarly article 5
 • 61.
  Świadczenia na rzecz obrony w procesie pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa. Stan aktualny oraz kierunki rozwoju / Grzegorz Lewandowski (WBN) // Wiedza Obronna - 2019, t. 269, nr 4, p. 77-104

  Scholarly article 5
 • 62.
  Wstęp redaktora naukowego wydania / Marian Kuliczkowski (WBN) // Wiedza Obronna - 2019, t. 269, nr 4, p. 1-11

  Editorial
 • 63.
  Lotnictwo morskie Floty Bałtyckiej / Marek Depczyński (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2019, nr 6, p. 120-133

  Popular science article
 • 64.
  Wyszehradzki sojusznik / Maciej Chmielewski (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2019, nr 6, p. 134-137

  Popular science article
 • 65.
  Efekty dezinformacji / Magdalena Brűhl (WZiD) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2019, nr 5, p. 150-155

  Popular science article
 • 66.
  Efekty transformacji / Marek Depczyński (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2019, nr 5, p. 118-129

  Popular science article
 • 67.
  Prawo bezpieczeństwa narodowego / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // Wiedza Obronna - 2019, t. 268, nr 3, p. 57-75

  Scholarly article 5
 • 68.
  Służba wojskowa jako element powszechnego obowiązku obrony Ojczyzny / Dariusz Nowak (WBN) // Wiedza Obronna - 2019, t. 268, nr 3, p. 77-103

  Scholarly article 5
 • 69.
  System bezpieczeństwa narodowego RP – aspekty prawno-organizacyjne / Waldemar Kitler (WBN) // Wiedza Obronna - 2019, t. 268, nr 3, p. 5-33

  Scholarly article 5
 • 70.
  Wstęp redaktora naukowego wydania / Waldemar Kitler (WBN) // Wiedza Obronna - 2019, t. 268, nr 3

  Editorial
 • 71.
  Jakość kształcenia w uczelni wojskowej - szanse i dylematy / Stanisław Kowalkowski (WW) // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika - 2019, T. 20, p. 93-104

  Scholarly article 20
 • 72.
  Cyberprzestrzeń : część teatru działań hybrydowych / Robert Janczewski (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2019, nr 2, p. 34-45

  Popular science article
 • 73.
  Dalekie rozpoznanie a działania specjalne / Marek Gryga (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2019, nr 1, p. 32-37

  Popular science article
 • 74.
  Działania informacyjne w konflikcie hybrydowym / Zbigniew Modrzejewski (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2019, nr 2, p. 46-53

  Popular science article
 • 75.
  Nowe podejście / Piotr Harężlak (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2019, nr 2, p. 18-25

  Popular science article
 • 76.
  Rozwój sił morskich Federacji Rosyjskiej / Marek Depczyński (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2019, nr 1, p. 99-111

  Popular science article
 • 77.
  Urządzenie i utrzymanie przepraw : dowodzenie / Krzysztof Wysocki (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2019, nr 2, p. 94-112

  Popular science article
 • 78.
  Zagrożenia hybrydowe / Grzegorz Otocki (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2019, nr 2, p. 63-69

  Popular science article
 • 79.
  Airbase as defended asset for air defense / Grzegorz Kołata (WW) // Safety & Defense. Scientific and Technical Journal - 2019, vol. 5, no. 1, p. 37-45

  Scholarly article 20
 • 80.
  Airport charges as an instrument of competition between airports in the European Union. Legislative aspects / Telesfor Marek Markiewicz (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 115, nr 2, p. 5-19

  Scholarly article 5
 • 81.
  Air traffic crisis management in the European airspace – the legal context and the experience of the Network Manager / Telesfor Marek Markiewicz (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 116, nr 3, p. 5-28

  Scholarly article 5
 • 82.
  Akty prawa miejscowego w gminie i ich znaczenie dla bezpieczeństwa ekologicznego / Izabela Stańczuk (IP) // Roczniki Nauk Prawnych - 2019, t. XXIX, nr 3, p. 219-235

  Scholarly article 40
 • 83.
  Analiza działalności przedsiębiorstwa działającego na rynku usług przewozów intermodalnych w latach 2013-2017 / Joanna Antczak (WZiD), Magda Ligaj (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2019, nr 10, p. 78-91

  Scholarly article 20
 • 84.
  Analysis of Factors Giving the Opportunity for Implementation of Innovations on the Example of Manufacturing Enterprises in the Silesian Province / Henryk Wojtaszek (WZiD), Ireneusz Miciuła // Sustainability - 2019, nr 11 (20), p. 1-28

  Scholarly article 70
 • 85.
  Artificial intelligence and american-chinese competition / Piotr Grochmalski (WBN) // Defense Resources Management in the 21st Century - 2019, vol. 14, no. 14, p. 100-108

  Scholarly article / paper 5
 • 86.
  Aspekty wykorzystania hipnozy oraz komunikacji pozawerbalnej w ujęciach psychotronicznym i psychomanipulacyjnym / Magdalena Momot (WBN) // Wiedza Obronna - 2019, t. 266-267, nr 1-2, p. 188-202

  Scholarly article 5
 • 87.
  Ataki terrorystyczne w Federacji Rosyjskiej w XXI wieku / Aleksander Ksawery Olech (WBN) // Nowa Polityka Wschodnia - 2019, nr 4(23), p. 109-129

  Scholarly article 20
 • 88.
  Attributes of uniformed services as employers on the Polish labour market : the perspective of the generation Z / Dorota Kurek (WZiD) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie - 2019, z. 138, p. 133-154

  Scholarly article 20
 • 89.
  Automatic Hazard Identification Information System (AHIIS) for decision support in inland waterway navigation / Ireneusz Micuła, Henryk Wojtaszek (WZiD) // Procedia Computer Science - 2019, vol. 159, p. 2313-2323

  Scholarly article / paper 5 70
 • 90.
  A więc wojna! / Michał Przybylak (WW) // Polska Zbrojna. Historia - 2019, nr 3-4, p. 68-79

  Popular science article
 • 91.
  Bezpieczeństwo bezzałogowych systemów powietrznych w środowisku zakłóceń / Radosław Bielawski (WBN) // De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności - 2019, nr 2(15), p. 193-212

  Scholarly article 20
 • 92.
  Bezpieczeństwo energetyczne w problematyce bezpieczeństwa narodowego / Mateusz Lewandowski (WBN) // De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności - 2019, nr 1(5), p. 168-185

  Scholarly article 20
 • 93.
  Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu jako element systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego Sił Zbrojnych RP / Waldemar Pawlos (WZiD) // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - 2019, nr 2 (30), p. 206-222

  Scholarly article 5
 • 94.
  Challenges for integration of remotely piloted aircraft systems into the European sky / Tadeusz Zieliński (WW), Wiesław Marud (WZiD) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport - 2019, vol. 102, p. 217-229

  Scholarly article 20
 • 95.
  Changes in Coordination Motor Abilities of Naval Academy Cadets During Military Survival Training / Andrzej Tomczak (WBN), Paweł Różański, Ewa Jówko // Aerospace Medicine and Human Performance - 2019, t. 90, nr 7, p. 632-636

  Scholarly article 40
 • 96.
  Child protection in cyberspace / Katarzyna Badzimirowska-Masłowska (IP) // Cybersecurity and Law - 2019, nr 1 (1), p. 214-224

  Scholarly article 5
 • 97.
  Church and pacifism : the role of religion in the face of security threats / Cezary Smuniewski (WBN) // Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego - 2019, vol. 16, no. 4(61), p. 341-357

  Scholarly article 20
 • 98.
  Cognition of the Minister of National Defense in the scope of cybersecurity / Krzysztof Wąsowski (IP) // Cybersecurity and Law - 2019, nr 1 (1), p. 11-24

  Scholarly article 5
 • 99.
  Combating destabilising forces in modern operations : research report / Wojciech Więcek // Security and Defence Quarterly - 2019, vol. 25, no. 3, p. 37-54

  Scholarly article 20
 • 100.
  Competence management and image of Police officers in Poland / Dorota Kurek (WZiD) // International Conference Knowledge-Based Organization. Conference proceedings - 2019, vol. 25, no 2, p. 147-152

  Scholarly article 5