Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Mariusz Kamiński, organization = all organisational units, type = Articles, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (10)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Recenzja monografii Patryka Dobrzyckiego „Cywilne służby specjalne” / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // Wiedza Obronna - 2020, t. 271, nr 2, p. 143-147

  Review 5
 • 2.
  Kontrola tajnych operacji wywiadu przez Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki / Mariusz Kamiński (WBN) // Przegląd Sejmowy - 2020, nr 5(160), p. 35-54

  Scholarly article 70
 • 3.
  Operation “Olympics Games." Cyber-sabotage, as a tool of American intelligence aimed to counteract the development of Iran's nuclear program / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // Security and Defence Quarterly - 2020, vol. 29, no. 2, p. 53-61

  Scholarly article 20
 • 4.
  Military Law in the Republic of Poland / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // Safety & Defense. Scientific and Technical Journal - 2019, vol. 5, no 2, p. 28-34

  Scholarly article 20
 • 5.
  Intelligence Sources in the Process of Collection of Information by the U.S. Intelligence Community / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // Security Dimensions - 2019, vol. 32, no. 32, p. 82-105

  Scholarly article 20
 • 6.
  Prawo bezpieczeństwa narodowego / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // Wiedza Obronna - 2019, t. 268, nr 3, p. 57-75

  Scholarly article 5
 • 7.
  Prawoustrojowy status Sił Zbrojnych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // Roczniki Nauk Prawnych - 2019, t. XXIX, nr 3, p. 41-71

  Scholarly article 40
 • 8.
  Służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze w strukturze organów państwa Republiki Estonii / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności - 2019, nr 1(5), p. 121-134

  Scholarly article 20
 • 9.
  Rola Żandarmerii Wojskowej w zwalczaniu terroryzmu po uchwaleniu ustawy o działaniach antyterrorystycznych / Mariusz Kamiński (WBN) // Wiedza Obronna - 2018, t. 264-265, nr 3-4, p. 107-122

  Scholarly article 2
 • 10.
  Status prawny i praktyka funkcjonowania podkomisji w Sejmie RP / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // Przegląd Sejmowy - 2018, t. 147, nr 4, p. 19-37

  Scholarly article 11 15