Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (3457)

Legend:  Points of MNiSW CORE Indexed in WoS
 • 1.
  Terrorism in the Cold War. Eastern Europe and the Soviet Sphere of Influence / red. Przemysław Gasztold (WBN), Riegler Thomas, Hänni Adrian: Bloomsbury Publishing ; I.B. Tauris, 2020 - 240 s.

  Editorial scholarly monograph 150
 • 2.
  Terrorism in the Cold War The West, Middle East and Latin America / red. Przemysław Gasztold (WBN), Riegler Thomas, Hänni Adrian: Bloomsbury Publishing ; I.B. Tauris, 2020 - 272 s.

  Editorial scholarly monograph 150
 • 3.
  ISIS : obecna sytuacja / Ewa Fronczak (WBN) // Wiedza Obronna - 2020, t. 271, nr 2, p. 95-108

  Scholarly article 5
 • 4.
  Republika Francuska w obliczu działalności państwa islamskiego. Doświadczenia płynące z aktów terrorystycznych i propagandy w mediach społecznościowych w latach 2015 – 2019 / Sylwia Gliwa (WBN), Aleksander Ksawery Olech (WBN) // Wiedza Obronna - 2020, t. 271, nr 2, p. 109-130

  Scholarly article 5
 • 5.
  System ochrony państwa i jego porządku konstytucyjnego / Waldemar Kitler (WBN) // Wiedza Obronna - 2020, t. 271, nr 2, p. 11-34

  Scholarly article 5
 • 6.
  Dyplomacja obronna jako problematyka badawcza : aktualny stan badań / Marta Halina Gębska (WBN) // Kwartalnik Bellona - 2020, nr 1 (700), p. 97-106

  Scholarly article 20
 • 7.
  Transformation of the Polish Armed Forces : a perspective on the twentieth anniversary of Poland's membership in the North Atlantic Alliance / Tadeusz Zieliński (WW) // Kwartalnik Bellona - 2020, nr 1 (700), p. 33-47

  Scholarly article 20
 • 8.
  The Influence of the Russian Federation on Poland’s Energy Security / Klaudia Stachowiak (WBN) // Safety & Defense. Scientific and Technical Journal - 2020, vol. 6, no 1, p. 119-127

  Scholarly article 20
 • 9.
  The Principles and Organization of Air Traffic in Military Operations: Experiences from the Mission in Iraq / Rafał Patryk Zajkowski (WW) // Safety & Defense. Scientific and Technical Journal - 2020, vol. 6, no 1, p. 77-88

  Scholarly article 20
 • 10.
  Prawa i obowiązki żołnierzy zawodowych : współczesność a okres Polski Ludowej / Sławomir Chomoncik (IP) // Wiedza Obronna - 2020, t. 270, nr 1, p. 61-77

  Scholarly article 5
 • 11.
  Recenzja monografii Waldemara Kitlera, Mariusza A. Kamińskiego, Dariusza Nowaka na temat: „Organizacja bezpieczeństwa narodowego RP. Aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe” / Jacek Pawłowski (WBN) // Wiedza Obronna - 2020, t. 270, nr 1, p. 107-110

  Review 5
 • 12.
  Teoretyczne aspekty działań specjalnych w operacjach przeciwpartyzanckich / Irmina Denysiuk (WBN) // Wiedza Obronna - 2020, t. 270, nr 1, p. 25-40

  Scholarly article 5
 • 13.
  Wstęp redaktora naukowego wydania / Wojciech Sójka (WBN) // Wiedza Obronna - 2020, t. 270, nr 1, p. 5-8

  Editorial
 • 14.
  65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju / red. Leszek Elak (WW), Paulina Rosłoń (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 309 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 15.
  Absolwenci wyższych studiów wojskowych – dowódcy związków operacyjnych Wojska Polskiego w kampanii 1939 r. Wstęp do analizy / Marek Piotr Deszczyński (IHW) // W: "... oddanie Służbie bez reszty". Studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie w stulecie jej utworzenia (1919-2019) / red. Ryszard Parafianowicz (AszWoj) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 283-300

  Chapter in monograph / paper 20
 • 16.
  Analysis of Factors Influencing the Competitiveness of Manufacturing Companies / Łukasz Kuźmiński, Tomasz Jałowiec (WZiD), Piotr Maśloch (WZiD), Henryk Wojtaszek (WZiD), Ireneusz Miciuła // European Research Studies Journal - 2020, Volume XXIII, Issue 2, p. 217-227

  Scholarly article 100
 • 17.
  Analysis of the Determinants of Innovation in the 21st Century / Tomasz Jałowiec (WZiD), Piotr Maśloch (WZiD), Henryk Wojtaszek (WZiD), Ireneusz Miciuła, Grzegorz Maśloch // European Research Studies Journal - 2020, Volume XXIII, Issue 2, p. 151-162

  Scholarly article 100
 • 18.
  An easy target? Modes of state actors attacks against oil tankers / Maciej Hacaga (WBN) // Security and Defence Quarterly - 2020, vol. 28, p. 54-69

  Scholarly article 20
 • 19.
  "Antykariery" absolwentów Wyższej Szkoły Wojennej w Polsce po 1945 roku. / Franciszek Dąbrowski (IHW) // W: "... oddanie Służbie bez reszty". Studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie w stulecie jej utworzenia (1919-2019) / red. Ryszard Parafianowicz (AszWoj) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 145-162

  Chapter in monograph / paper 20
 • 20.
  Association Between Diet, Physical Activity and Body Mass Index, Fat Mass Index and Bone Mineral Density of Soldiers of the Polish Air Cavalry Units / Anna Anyżewska, Roman Łakomy, Tomasz Lepionka, Ewa Szarska, Ewelina Maculewicz, Andrzej Tomczak (WBN), Jerzy Bertrandt // Nutrients - 2020, vol. 12, no. 1, p. 1-17

  Scholarly article 140
 • 21.
  Bezpieczeństwo państw nieposiadających własnej armii / Marta Gębska (WBN), Klaudia Kwapisz (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 68-84

  Chapter in monograph 20
 • 22.
  Bezpieczeństwo psychiczne jednostki jako podstawa humanistycznego podejścia do bezpieczeństwa narodowego / Mateusz Kuczabski (WBN) // W: Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa / red. Krzysztof Drabik (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 255-276

  Chapter in monograph 20
 • 23.
  Bratobójczy ogień - analiza przypadku / Andrzej Królikowski (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2020, nr 1, p. 140-149

  Popular science article
 • 24.
  Broń masowego rażenia : broń biologiczna jako zagrożenie XXI wieku / Małgorzata Woźniak (AszWoj) // W: Militarne aspekty cyberbezpieczeństwa państwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP / red. Maciej Mariusz Marczyk (WW), Robert Janczewski (WW), Bartłomiej Terebiński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 179-199

  Chapter in monograph 20
 • 25.
  Charakterystyka struktur komórek wsparcia teleinformatycznego wybranych jednostek wojskowych / Andrzej Bogdański // W: Militarne aspekty cyberbezpieczeństwa państwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP / red. Maciej Mariusz Marczyk (WW), Robert Janczewski (WW), Bartłomiej Terebiński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 13-28

  Chapter in monograph 20
 • 26.
  Comparative Analysis of Motivation Systems, That Create. Innovation of Enterprises X and Y – Case Study / Henryk Wojtaszek (WZiD), Ireneusz Miciuła // W: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 1-2 April 2020 Seville, Spain. Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges / red. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2020 - p. 2312-2328

  Chapter in monograph / paper 5 70
 • 27.
  Competence potential of foreign students on the polish labour market - results of pilot studies / Maria Jabłońska-Wołoszyn (WZiD), Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD) // W: Proceedings of International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2019" (11th-12th October, 2019). Part I. Issues of Sociology / red. V. Meņšikovs - Daugavpils, Łotwa : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2020 - p. 21-30

  Chapter in monograph / paper 5
 • 28.
  Counteracting Threats to Societal Security at School : A Polish Way Towards Multicultural Education / Dorota Domalewska (WBN) // Safety & Defense. Scientific and Technical Journal - 2020, vol. 6, no 1, p. 31-47

  Scholarly article 20
 • 29.
  Credit Default Swap as an instrument for risk management / Mariusz Tomczyk (WZiD) // TEST Engineering & Management - 2020, vol. 82, p. 7424-7428

  Scholarly article 5
 • 30.
  Cyberspace as a Tool of Contemporary Propaganda / Grzegorz Zenon Pilarski (WW) // Safety & Defense. Scientific and Technical Journal - 2020, vol. 6, no 1, p. 95-108

  Scholarly article 20
 • 31.
  Człowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń : materiały z I Kongresu Naukowego Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku / red. Małgorzata Jagodzińska, Anna Strumińska-Doktór - Białystok, Polska : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, 2020 - 367 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings
 • 32.
  Doświadczenia Oddziału Rozpoznania (G-2) VI zmiany PKW Irak / Zbigniew Modrzejewski (WW) // W: 65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju / red. Leszek Elak (WW), Paulina Rosłoń (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 145-162

  Chapter in monograph 20
 • 33.
  Elementy bezpieczeństwa procesu zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych / Lucjan Grel (WW) // W: Militarne aspekty cyberbezpieczeństwa państwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP / red. Maciej Mariusz Marczyk (WW), Robert Janczewski (WW), Bartłomiej Terebiński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 43-50

  Chapter in monograph 20
 • 34.
  Etyka w biznesie i zarządzaniu : case study / red. Marlena Niemiec (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 95 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 35.
  Etyka w biznesie i zarządzaniu : od teorii do praktyki / Marlena Niemiec (WZiD) // W: Etyka w biznesie i zarządzaniu : case study / red. Marlena Niemiec (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 11-23

  Chapter in monograph 20
 • 36.
  Factors Affecting the Effectiveness of Military Training in Virtual Reality Environment / Małgorzata Gawlik-Kobylińska (WZiD), Paweł Maciejewski (WBN), Jacek Lebiedź, Aneta Wysokińska-Senkus (WZiD) // W: Proceedings of the 2020 9th International Conference on Educational and Information Technology - New York, United States : Association for Computing Machinery, 2020 - p. 144-148

  Chapter in monograph / paper 20
 • 37.
  Feminizacja bezpieczeństwa we współczesnych uwarunkowaniach / Barbara Drapikowska (WZiD) // W: Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa / red. Krzysztof Drabik (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 81-98

  Chapter in monograph 20
 • 38.
  FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W STREFIE BEZPOŚREDNICH DZIAŁAŃ WOJENNYCH. WYBRANE ASPEKTY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE / Grzegorz Lewandowski (WBN), Dariusz Nowak (WBN) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 220 s.

  Scholarly monograph 80
 • 39.
  Handbook of Space Security / red. Kai-Uwe Schrogl - Cham, Switzerland : Springer, 2020 - 420 s.

  Scholarly textbook / script
 • 40.
  How to Estimate Security – Problem Analysis / Grzegorz Zenon Pilarski (WW) // Security Dimensions : international & national studies : from personal to global security : scientific journal - 2020, vol. 33, no. 33, p. 217-240

  Scholarly article 20
 • 41.
  Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa / red. Krzysztof Drabik (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 381 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 42.
  Human trafficking as a challenge for international security and security in Europe / Marta Gębska (WBN) // Torun International Studies - 2020, vol. 1, no 13, p. 41-56

  Scholarly article 20
 • 43.
  Identification of components of operational risk generated by internal factors in the company / Piotr Makowski (WZiD) // Modern Management Review - 2020, vol. XXV, no 27, p. 51-58

  Scholarly article 5
 • 44.
  Image of the uniformed services in Poland as perceived by generation Z / Dorota Kurek (WZiD) // W: Proceedings of International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2019" (11th-12th October, 2019). Part I. Issues of Sociology / red. V. Meņšikovs - Daugavpils, Łotwa : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2020 - p. 56-66

  Chapter in monograph / paper 5
 • 45.
  Implementation of a Model Descriptive Tool for Competitiveness in Energy Companies / Stanisław Sirko (WZiD), Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD), Henryk Wojtaszek (WZiD) // European Research Studies Journal - 2020, Volume XXIII, Issue 2, p. 308-326

  Scholarly article 100
 • 46.
  Implementation of the Competitiveness Model in Terms of Cooperation with Suppliers / Łukasz Kuźmiński, Tomasz Jałowiec (WZiD), Piotr Maśloch (WZiD), Henryk Wojtaszek (WZiD), Ireneusz Miciuła // European Research Studies Journal - 2020, Volume XXIII, Issue 2, p. 343-359

  Scholarly article 100
 • 47.
  Improvement of a Sustainable World through the Application of Innovative Didactic Tools in Green Chemistry Teaching: A Review / Małgorzata Gawlik-Kobylińska (WZiD), Paweł Maciejewski Jan (WBN), Władysław Walkowiak // Journal of Chemical Education - 2020, vol. 97, iss. 4, p. 916-924

  Scholarly article 70
 • 48.
  Innowacyjne podejście do teorii informacji / Anna Świetlik (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2020, nr 3, p. 72-81

  Popular science article
 • 49.
  Interoperacyjność systemów wspomagania dowodzenia z NATO FAS / Tomasz Zbigniew Surwiłło (WW) // W: Militarne aspekty cyberbezpieczeństwa państwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP / red. Maciej Mariusz Marczyk (WW), Robert Janczewski (WW), Bartłomiej Terebiński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 114-132

  Chapter in monograph 20
 • 50.
  Jakość informacji w działaniach militarnych / Weronika Iwona Jakubczyk (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2020, nr 3, p. 38-42

  Popular science article
 • 51.
  Kobiety w Parlamencie Europejskim. Strategie partii politycznych w wyborach 2019 roku w Polsce / Małgorzata Druciarek, Beata Łaciak (WBN) / Warszawa, Polska : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2020 - 41 s.

  Scholarly monograph 100
 • 52.
  Konflikty zbrojne w XXI wieku / Maciej Marszałek (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 16-43

  Chapter in monograph 20
 • 53.
  Kontrola zbrojeń i rozbrojenia w dziedzinie jądrowej / Joanna Zych (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 286-310

  Chapter in monograph 20
 • 54.
  Korporacje z branży militarnej / Remigiusz Lewandowski (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 85-103

  Chapter in monograph 20
 • 55.
  Królestwo Hiszpanii / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // W: Ustroje konstytucyjne wybranych państw europejskich / red. Stanisław Bożyk - Białystok, Polska : Temida 2, 2020 - p. 79-94

  Chapter in monograph 20
 • 56.
  Kultura organizacyjna a wartości patriotyczne w Siłach Zbrojnych RP / Marlena Niemiec (WZiD), Dorota Kurek (WZiD) // W: Wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju : aspekty społeczne, gospodarcze, obronne / red. Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD), Aleksandra Kaczmarek (WZiD), Marlena Niemiec (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 97-113

  Chapter in monograph / paper 20
 • 57.
  Legalność użycia siły zbrojnej w świetle prawa międzynarodowego / Piotr Milik (IP) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 126-146

  Chapter in monograph 20
 • 58.
  Management of Delay Optimization at Intersections / Łukasz Kuźmiński, Piotr Maśloch (WZiD), Marek Bazan, Tomasz Janiczek, Krzysztof Halawa, Henryk Wojtaszek (WZiD), Ireneusz Miciuła, Tomasz Chajduga, Adam Kawecki, Robert Czwartosz, Jakub Stawik // Energies - 2020, vol. 13, iss. 12, p. 1-22

  Scholarly article 140
 • 59.
  Management of International Dialogue and Its Impact on The Security of The Baltic Sea Region / Miłosz Gac, Henryk Wojtaszek (WZiD) // W: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 1-2 April 2020 Seville, Spain. Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges / red. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2020 - p. 3646-3657

  Chapter in monograph / paper 5 70
 • 60.
  Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych / Piotr Milik (IP) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 147-174

  Chapter in monograph 20
 • 61.
  Międzynarodowy handel bronią konwencjonalną / Joanna Zych (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 311-328

  Chapter in monograph 20
 • 62.
  Militarne aspekty cyberbezpieczeństwa państwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP / red. Maciej Mariusz Marczyk (WW), Robert Janczewski (WW), Bartłomiej Terebiński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 199 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 63.
  Militarne obszary komunikacji strategicznej / Zbigniew Modrzejewski (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 390 s.

  Scholarly monograph 100
 • 64.
  Myśl strategiczna w polityce bezpieczeństwa niepodległej Ukrainy / Piotr Krzykowski (WW) // Історичний архів. Наукові студії - 2020, No 21, p. 44-55

  Scholarly article 5
 • 65.
  Near-Earth Objects (NEO) and other current space threats / Radosław Bielawski (WBN) // Security and Defence Quarterly - 2020, vol. 28, p. 1-18

  Scholarly article 20
 • 66.
  Niemiecki model systemu rozpoznawania zagrożeń / Klaudia Kwapisz (WBN) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2020, nr 3, p. 43-47

  Popular science article
 • 67.
  "No" security of information technology / Justyna Lipińska (WZiD) // Modern Management Review - 2020, vol. XXV, no 27, p. 31-37

  Scholarly article 5
 • 68.
  Nowy Jedwabny Szlak. Transport kolejowy w obsłudze logistycznej / Jakub Doński-Lesiuk (WZiD) / CeDeWu, 2020 - 259 s.

  Scholarly monograph 80
 • 69.
  Nutritional status assessment of the Polish Border Guards officers – Body Mass Index or Fat Mass Index? / Anna Anyżewska, Roman Łakomy, Tomasz Lepionka, Ewa Szarska, Ewelina Maculewicz, Izabela Bolczyk, Andrzej Tomczak (WBN), Jerzy Bertrandt // Proceedings of the Nutrition Society - 2020, vol. 79, iss. OCE2

  Abstract
 • 70.
  Ocena zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy / Marek Wrzosek (WW) // W: Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 55-64

  Chapter in monograph 20
 • 71.
  Ochrona danych osobowych jako realizacja zadań w obszarze bezpieczeństwa państwa / Justyna Kurek (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020 - 160 s.

  Scholarly monograph 100
 • 72.
  Ochrona osób i mienia : komentarz / Justyna Kurek (WBN), Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP), Filip Radoniewicz (IP), Monika Nowikowska (IP) / red. Justyna Kurek (WBN), Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, Krótkie Komentarze Becka, 2020 - 290 s.

  Editorial scholarly monograph 100
 • 73.
  Ochrona samolotów cywilnych w warunkach konfliktu zbrojnego / Piotr Milik (IP) // Wojskowy Przegląd Prawniczy - 2020, nr 1, p. 5-23

  Scholarly article 5
 • 74.
  "... oddanie Służbie bez reszty". Studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie w stulecie jej utworzenia (1919-2019) / red. Ryszard Parafianowicz (AszWoj) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 356 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings 20
 • 75.
  Odpowiedzialność państwa za naruszenie norm prawa międzynarodowego / Malwina Kołodziejczak (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 274-285

  Chapter in monograph 20
 • 76.
  Operation “Olympics Games." Cyber-sabotage, as a tool of American intelligence aimed to counteract the development of Iran's nuclear program / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // Security and Defence Quarterly - 2020, vol. 29, no. 2, p. 53-61

  Scholarly article 20
 • 77.
  Organizacje międzynarodowe działające w sferze bezpieczeństwa / Marek Borys (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 175-210

  Chapter in monograph 20
 • 78.
  Piechota – dyplomacja – tułaczka. Z biografii ppłk dypl. Tadeusza Zakrzewskiego (1893-1966) / Dariusz Miszewski (IHW) // W: "... oddanie Służbie bez reszty". Studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie w stulecie jej utworzenia (1919-2019) / red. Ryszard Parafianowicz (AszWoj) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 121-144

  Chapter in monograph 20
 • 79.
  Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - 424 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 80.
  Pojęcie i uwarunkowania bezpieczeństwa militarnego / Dariusz Majchrzak (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 44-67

  Chapter in monograph 20
 • 81.
  Poland and Space Security / Małgorzata Polkowska (IP) // W: Handbook of Space Security / red. Kai-Uwe Schrogl - Cham, Switzerland : Springer, 2020 - p. 1-14

  Chapter in scholarly textbook 20
 • 82.
  Polski Kontyngent Wojskowy w operacji Resolute Support Mission : doświadczenia i wnioski / Krystian Paweł Frącik (WW) // W: 65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju / red. Leszek Elak (WW), Paulina Rosłoń (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 113-123

  Chapter in monograph 20
 • 83.
  Polsko-ukraińska współpraca wojskowa w latach 1992-2017 / Marek Żyła (WW) // Історичний архів. Наукові студії - 2020, No 21, p. 21-32

  Scholarly article 5
 • 84.
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - szanse i zagrożenie / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) // W: Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej / red. Barbara Jaworska -Dębska, Przemysław Kledzik, Janusz Sługodzki - Warszawa, Polska : Warszawa : Wolters Kluwer, 2020

  Chapter in monograph / paper 20
 • 85.
  Potencjał wojsk lądowych wobec współczesnych wyzwań bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej / Leszek Elak (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 313 s.

  Scholarly monograph 80
 • 86.
  Powernomics and Powermetrics: A Key to Understand Security, Economics, and International Politics / Milena Palczewska (WBN) // European Research Studies Journal - 2020, Volume XXIII, Issue 3, p. 425-433

  Scholarly article 100
 • 87.
  Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce : podręcznik / Marian Kuliczkowski (WBN), Leszek Sawicki / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 246 s.

  Scholarly textbook / script 80
 • 88.
  Prawne bezpieczeństwo rozwiązań w zakresie przeszukań on-line. Nowe ramy regulacyjne w Niemczech BKA-Gesetz 2017 / Justyna Kurek (WBN) // W: Przestępczość teleinformatyczna 2019 / red. Jerzy Kosiński, Grzegorz Krasnodębski - Gdynia, Polska : Wydawnictwo BP, 2020 - p. 225-240

  Chapter in monograph / paper 5
 • 89.
  Proceedings of International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2019" (11th-12th October, 2019). Part I. Issues of Sociology / red. V. Meņšikovs - Daugavpils, Łotwa : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2020 - 150 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings
 • 90.
  Proceedings of the 2020 9th International Conference on Educational and Information Technology / New York, United States : Association for Computing Machinery, 2020 - 258 s.

  Scholarly monograph / conference proceedings
 • 91.
  Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 1-2 April 2020 Seville, Spain. Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges / red. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2020

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings
 • 92.
  Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy / Marek Wrzosek (WW), Dariusz Żyłka (WZiD), Szymon Markiewicz (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 196 s.

  Scholarly monograph 100
 • 93.
  Proces przygotowania żołnierzy Wojska Polskiego do udziału w operacjach poza granicami państwa / Paulina Rosłoń (WZiD), Paweł Chabielski // W: 65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju / red. Leszek Elak (WW), Paulina Rosłoń (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 21-50

  Chapter in monograph 20
 • 94.
  Proliferacja dronów / Michał Przybylak (WW) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 362-377

  Chapter in monograph 20
 • 95.
  Prywatyzacja bezpieczeństwa międzynarodowego / Tomasz Hołda (WBN) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 378-387

  Chapter in monograph 20
 • 96.
  Przedmowa / Rajmund T. Andrzejczak // W: Rosyjska sztuka operacyjna w zarysie : z przedmową generała Rajmunda T. Andrzejczaka - Warszawa, Polska : Fundacja "Historia i Kultura", 2020 - p. 7-9

  Introduction / preface
 • 97.
  Przepisy ogólne / Justyna Kurek (WBN) // W: Ochrona osób i mienia : komentarz / red. Justyna Kurek (WBN), Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020 - p. 1-30

  Chapter in monograph 20
 • 98.
  Przepisy przejściowe i końcowe / Justyna Kurek (WBN) // W: Ochrona osób i mienia : komentarz / red. Justyna Kurek (WBN), Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020 - p. 258-262

  Chapter in monograph 20
 • 99.
  Przestępczość teleinformatyczna 2019 / red. Jerzy Kosiński, Grzegorz Krasnodębski - Gdynia, Polska : Wydawnictwo BP, Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego, 2020 - 345 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings
 • 100.
  Rare Earth Elements : a Novelty in Energy Security / Radosław Bielawski (WBN) // Journal of Ecological Engineering - 2020, vol. 21, issue 4, p. 134-149

  Scholarly article 40