Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: organization = all organisational units, type = all types, discipline = legal education, publications from years 2016 - 2021, sort by = publication date descending

Search results (361)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Komentarz do art. 15 / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP) // W: Ustawa o radiofonii i telewizji : komentarz / red. Adrian Niewęgłowski - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska SA, 2021 - p. 198-207

  Chapter in monograph 20
 • 2.
  Komentarz do art. 15 b / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) // W: Ustawa o radiofonii i telewizji : komentarz / red. Adrian Niewęgłowski - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska SA, 2021 - p. 214-217

  Chapter in monograph 20
 • 3.
  Komentarz do art. 47a / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) // W: Ustawa o radiofonii i telewizji : komentarz / red. Adrian Niewęgłowski - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska SA, 2021 - p. 591-596

  Chapter in monograph 20
 • 4.
  Komentarz do art. 47 b / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) // W: Ustawa o radiofonii i telewizji : komentarz / red. Adrian Niewęgłowski - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska SA, 2021 - p. 596-601

  Chapter in monograph 20
 • 5.
  Komentarz do art. 47 c / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) // W: Ustawa o radiofonii i telewizji : komentarz / red. Adrian Niewęgłowski - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska SA, 2021 - p. 601-605

  Chapter in monograph 20
 • 6.
  Komentarz do art. 47 d / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) // W: Ustawa o radiofonii i telewizji : komentarz / red. Adrian Niewęgłowski - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska SA, 2021 - p. 605-609

  Chapter in monograph 20
 • 7.
  Komentarz do art. 47 e / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) // W: Ustawa o radiofonii i telewizji : komentarz / red. Adrian Niewęgłowski - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska SA, 2021 - p. 609-625

  Chapter in monograph 20
 • 8.
  Komentarz do art. 47 f / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) // W: Ustawa o radiofonii i telewizji : komentarz / red. Adrian Niewęgłowski - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska SA, 2021 - p. 625-628

  Chapter in monograph 20
 • 9.
  Komentarz do art. 47g / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) // W: Ustawa o radiofonii i telewizji : komentarz / red. Adrian Niewęgłowski - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska SA, 2021 - p. 628-630

  Chapter in monograph 20
 • 10.
  Komentarz do art. 47h / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) // W: Ustawa o radiofonii i telewizji : komentarz / red. Adrian Niewęgłowski - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska SA, 2021 - p. 630-632

  Chapter in monograph 20
 • 11.
  Komentarz do art. 47i / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) // W: Ustawa o radiofonii i telewizji : komentarz / red. Adrian Niewęgłowski - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska SA, 2021 - p. 632-633

  Chapter in monograph 20
 • 12.
  Komentarz do art. 47j / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) // W: Ustawa o radiofonii i telewizji : komentarz / red. Adrian Niewęgłowski - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska SA, 2021 - p. 633-636

  Chapter in monograph 20
 • 13.
  Komentarz do art. 47k / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) // W: Ustawa o radiofonii i telewizji : komentarz / red. Adrian Niewęgłowski - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska SA, 2021 - p. 636-645

  Chapter in monograph 20
 • 14.
  Rozdział IX. Uposażenie i inne świadczenia pieniężne policjantów / Paweł Zając (IP) // W: Ustawa o Policji. Komentarz / red. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP), Justyna Kurek (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021

  Chapter in monograph 20
 • 15.
  Ustawa o Policji. Komentarz / red. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP), Justyna Kurek (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, Krótkie Komentarze Becka, 2021 - 400 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 16.
  Dyplomacja w przestrzeni powietrznej i kosmicznej. Aspekty prawne i organizacyjne / Małgorzata Polkowska (IP) / Warszawa, Polska : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2020 - 266 s.

  Scholarly monograph 100
 • 17.
  Prawa i obowiązki żołnierzy zawodowych : współczesność a okres Polski Ludowej / Sławomir Chomoncik (IP) // Wiedza Obronna - 2020, t. 270, nr 1, p. 61-77

  Scholarly article 5
 • 18.
  Aspekty prawne delimitacji przestrzeni powietrznej i kosmicznej / Małgorzata Polkowska (IP) // W: Sektor lotniczy w erze transformacji społecznej i technologicznej : monografia dedykowana prof. Elżbiecie Marciszewskiej / red. Paweł Zagrajek - Warszawa, Polska : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020 - p. 259-276

  Chapter in monograph 20
 • 19.
  Bezpieczeństwo, tożsamość, prywatność : aspekty prawne / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP), Monika Nowikowska (IP) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020 - 320 s.

  Scholarly monograph 100
 • 20.
  Bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej i działalności w Kosmosie / Małgorzata Polkowska (IP) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar pozamilitarny. Część 2 / red. Marta Gębska (WBN), Halina Świeboda (WBN), Lech Drab (WBN) - Warszawa, Polska : Difin, 2020 - p. 335-350

  Chapter in monograph 20
 • 21.
  Czyny zabronione w zarządzaniu przedsiębiorstwem w kontekście relacji pracownik - pracodawca : wybrane aspekty / Marek Bielecki (IP) // W: Metody zapobiegania przestępczości / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa, Polska : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020 - p. 207-234

  Chapter in monograph 20
 • 22.
  Defense Law as the Foundation of the State Defense System in the Republic of Poland / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - 2020, vol. 11

  Scholarly article 20
 • 23.
  Definicja bezpieczeństwa społecznego okiem prawnika : krytyczna próba usystematyzowania pojęć / Paweł Zając (IP) // Roczniki Nauk Prawnych - 2019, t. XXIX, nr 4, p. 129-140

  Scholarly article 40
 • 24.
  Dziecko w cyberprzestrzeni : refleksje kryminologiczne / Katarzyna Badźmirowska-Masłowska (IP) // W: Zmierzyć i zrozumieć przestępczość : Tom jubileuszowy ofiarowany Profesor Beacie Gruszczyńskiej / red. Niełaczna Maria, Ostaszewski Paweł, Rzepliński Andrzej - Warszawa, Polska : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020 - p. 252-282

  Chapter in monograph 20
 • 25.
  Eksploatacja filmu : strefa zysku / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) // W: Prawo filmowe - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska, 2020 - p. 360-440

  Chapter in monograph 20
 • 26.
  Film jako dobro publiczne, czyli kto ma dbać o sztukę filmową? / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) // W: Prawo filmowe - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska, 2020 - p. 35-190

  Chapter in monograph 20
 • 27.
  Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 lipca 2019 r. ( sygn. akt II SA/Sz 451/19) / Marek Bielecki (IP) // Przegląd Prawa Wyznaniowego - 2020, t.12, p. 321-329

  Scholarly article 40
 • 28.
  Jawność życia publicznego jako konstytucyjna reguła dostępu do informacji publicznej a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP) // Przegląd Prawa Konstytucyjnego - 2020, nr 1(53), p. 299-316

  Scholarly article 40
 • 29.
  Koncepcje struktury i roli Senatu w projektach zmiany konstytucji w latach 1928-1935 / Maciej Wojtacki (IP) // W: Senat II Rzeczypospolitej (1922–1939) „rzecznik rozsądku, rozwagi i miary” / red. Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow, Jan Żaryn - Toruń, Polska : Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020 - p. 39-72

  Chapter in monograph 20
 • 30.
  Królestwo Hiszpanii / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // W: Ustroje konstytucyjne wybranych państw europejskich / red. Stanisław Bożyk - Białystok, Polska : Temida 2, 2020 - p. 79-94

  Chapter in monograph 20
 • 31.
  Legalność użycia siły zbrojnej w świetle prawa międzynarodowego / Piotr Milik (IP) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 126-146

  Chapter in monograph 20
 • 32.
  Małżeństwo w prawie kanonicznym i w prawie koranicznym (szari'a) / Marzena Toumi (IP), Paweł Zając (IP) // W: Człowiek, Państwo, Kościół. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Arturowi Mezglewskiemu / red. Paweł Sobczyk, Piotr Steczkowski - Lublin, Polska : Wydawnictwo Academicon, 2020 - p. 529-565

  Chapter in monograph 20
 • 33.
  Metody i instrumenty zapobiegania przestępczości w organizacji realizującej zadanie kontroli ruchu drogowego / Artur Mezglewski (IP) // W: Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa, Polska : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020 - p. 231-248

  Chapter in monograph 20
 • 34.
  Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych / Piotr Milik (IP) // W: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - p. 147-174

  Chapter in monograph 20
 • 35.
  Nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi oraz kontrola stanu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń przez nie chronionych / Monika Nowikowska (IP) // W: Ustawa o ochronie osób i mienia : komentarz / red. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP), Justyna Kurek (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020 - p. 233-247

  Chapter in monograph 20
 • 36.
  Obszary, obiekty, urządzenia i transporty podlegające obowiązkowej ochronie / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP) // W: Ustawa o ochronie osób i mienia : komentarz / red. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP), Justyna Kurek (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020 - p. 30-83

  Chapter in monograph 20
 • 37.
  Ochrona danych osobowych jako realizacja zadań w obszarze bezpieczeństwa państwa / Justyna Kurek (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020 - 160 s.

  Scholarly monograph 100
 • 38.
  Ochrona samolotów cywilnych w warunkach konfliktu zbrojnego / Piotr Milik (IP) // Wojskowy Przegląd Prawniczy - 2020, nr 1, p. 5-23

  Scholarly article 5
 • 39.
  Ograniczenie wolności sumienia i religii w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce / Izabela Stańczuk (IP) // W: Człowiek, Państwo, Kościół. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Arturowi Mezglewskiemu / red. Paweł Sobczyk, Piotr Steczkowski - Lublin, Polska : Wydawnictwo Academicon, 2020 - p. 471-490

  Chapter in monograph 20
 • 40.
  Organisational, military and legal aspects of space security / Małgorzata Polkowska (IP), Radosław Bielawski (WBN) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 232 s.

  Scholarly monograph 100
 • 41.
  Orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie działania wojskowej komisji lekarskiej jako organu administracji publicznej / Agnieszka Brzostek (IP) // W: Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej / red. Barbara Jaworska -Dębska, Przemysław Kledzik, Janusz Sługodzki - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer, 2020 - p. 570-580

  Chapter in monograph 20
 • 42.
  Poland and Space Security / Małgorzata Polkowska (IP) // W: Handbook of Space Security / red. Kai-Uwe Schrogl - Cham, Switzerland : Springer, 2020 - p. 1-14

  Chapter in scholarly textbook 20
 • 43.
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego : szanse i zagrożenia / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) // W: Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej / red. Barbara Jaworska -Dębska, Przemysław Kledzik, Janusz Sługodzki - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer, 2020 - p. 19-33

  Chapter in monograph 20
 • 44.
  Prace parlamentarne nad reformą prawa wyborczego w Sejmie III kadencji (1930 - 1935) / Maciej Wojtacki (IP) // Studia Wyborcze - 2020, t. 29, p. 55-83

  Scholarly article 20
 • 45.
  Prawa filmowe a audiowizualne usługi medialne : Internet zmienia wszystko! / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) // W: Prawo filmowe - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska, 2020 - p. 290-359

  Chapter in monograph 20
 • 46.
  Prawo filmowe / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP), Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak / Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska, 2020 - 452 s.

  Scholarly monograph 100
 • 47.
  Prawo o ruchu drogowym : komentarz / Justyna Kurek (WBN), Artur Mezglewski (IP), Monika Nowikowska (IP) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, Krótkie Komentarze Becka, 2020 - 564 s.

  Scholarly monograph 100
 • 48.
  Prawo, Prywatyzacja i Bezpieczeństwo – Szczególne wyzwania nowej ery kosmicznej (NEWSPACE) / Małgorzata Polkowska (AszWoj), Marzena Toumi (IP) // Teka Komisji Prawniczej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie - 2020, t. XIII, nr 2, p. 435-450

  Scholarly article 40
 • 49.
  Przepisy karne / Filip Radoniewicz (IP) // W: Ustawa o ochronie osób i mienia : komentarz / red. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP), Justyna Kurek (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020 - p. 248-258

  Chapter in monograph 20
 • 50.
  Przestępczość seksualna przeciwko dziecku : kilka uwag na temat prawa i aksjologii / Katarzyna Badźmirowska-Masłowska (IP), Jacek Rosa (WBN) // W: Człowiek, Państwo, Kościół. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Arturowi Mezglewskiemu / red. Paweł Sobczyk, Piotr Steczkowski - Lublin, Polska : Wydawnictwo Academicon, 2020 - p. 31-48

  Chapter in monograph 20
 • 51.
  Przestępstwo zakłócenia funkcjonowania sieci teleinformatycznej - wybrane aspekty karnomaterialne i techniczne / Filip Radoniewicz (IP) // W: Przestępczość teleinformatyczna 2019 / red. Jerzy Kosiński, Grzegorz Krasnodębski - Gdynia, Polska : Wydawnictwo BP, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, 2020 - p. 241-257

  Chapter in monograph / paper 20
 • 52.
  Realizacja interesów jednostek, grup społecznych i interesów narodowych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP / Izabela Stańczuk (IP), Monika Nowikowska (IP) / Warszawa, Polska : Towarzystwo Wiedzy Obronnej, 2020 - 148 s.

  Scholarly monograph 100
 • 53.
  Space Defense in Europe. Policy and Security Aspects / Małgorzata Polkowska (IP) // Polish Political Science Yearbook - 2020, vol. 49, iss. 2, p. 127-139

  Scholarly article 20
 • 54.
  Space diplomacy - future perspective / Małgorzata Polkowska (IP) // Humanities and Social Sciences - 2020, vol. XXV, nr 27 (3/2020), p. 121-128

  Scholarly article 20
 • 55.
  Space security law challenges / Małgorzata Polkowska (IP) // Space Policy Research - 2020, vol.3, p. 8-26

  Scholarly article 5
 • 56.
  Space Situational Awareness (SSA) for Providing Safety and Security in Outer Space : Implementation Challenges for Europe / Małgorzata Polkowska (IP) // Space Policy - 2020, 51 (2020), p. 1-7

  Scholarly article 40 1.063
 • 57.
  Środki ochrony fizycznej osób i mienia oraz prawa i obowiązki pracownika ochrony / Filip Radoniewicz (IP) // W: Ustawa o ochronie osób i mienia : komentarz / red. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP), Justyna Kurek (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020 - p. 198-233

  Chapter in monograph 20
 • 58.
  Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność / Agnieszka Brzostek (IP), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Konrad Walczuk (IP) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo C. H. Beck, Monografie Prawnicze, 2020 - 220 s.

  Scholarly monograph 100
 • 59.
  The diplomacy: art and law / Małgorzata Polkowska (IP) // Modern Management Review - 2020, vol. XXV, no 27 (2), p. 63-68

  Scholarly article 5
 • 60.
  Treści cyfrowe jako przedmiot obrotu gospodarczego - zagadnienia definicyjne. / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP) // Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny - 2020, nr 2 (9), p. 111-128

  Scholarly article 5
 • 61.
  Ustawa o ochronie osób i mienia : komentarz / red. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP), Justyna Kurek (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, Krótkie Komentarze Becka, 2020 - 268 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 62.
  Ustawa o ochronie osób i mienia : komentarz / Filip Radoniewicz (IP), Monika Nowikowska (IP) / red. Justyna Kurek (WBN), Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, Krótkie Komentarze Becka, 2020 - 290 s.

  Editorial scholarly monograph 100
 • 63.
  Ustawa o świadku koronnym : komentarz / Marzena Toumi (IP), Filip Radoniewicz (IP) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020 - 166 s.

  Scholarly monograph 100
 • 64.
  Wewnętrzne służby ochrony / Monika Nowikowska (IP) // W: Ustawa o ochronie osób i mienia : komentarz / red. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP), Justyna Kurek (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020 - p. 84-97

  Chapter in monograph 20
 • 65.
  Wolność sumienia i religii a wykonanie świadczeń na rzecz obrony / Marek Bielecki (IP) // W: Człowiek, Państwo, Kościół. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Arturowi Mezglewskiemu / red. Paweł Sobczyk, Piotr Steczkowski - Lublin, Polska : Wydawnictwo Academicon, 2020 - p. 61-79

  Chapter in monograph 20
 • 66.
  Współczesne trendy w polityce bezpieczeństwa kosmicznego / red. Małgorzata Polkowska (IP) - Warszawa, Polska : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2020 - 266 s.

  Scholarly monograph 20
 • 67.
  Wspólnotowa wolność religijna w Republice Słowackiej. Aspekty instytucjonalno-prawne. / Marek Bielecki (IP) // Przegląd Prawa Wyznaniowego - 2020, t.12, p. 331-336

  Review 40
 • 68.
  Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia i osób oraz kontrola tej działalności / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP) // W: Ustawa o ochronie osób i mienia : komentarz / red. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP), Justyna Kurek (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020 - p. 98-163

  Chapter in monograph 20
 • 69.
  Prawo bezpieczeństwa narodowego / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // Wiedza Obronna - 2019, t. 268, nr 3, p. 57-75

  Scholarly article 5
 • 70.
  Administrowanie i zarządzanie przestrzenią kosmiczną / Małgorzata Polkowska (WBN) // W: Administrowanie i zarządzanie w sektorze publicznym : teoria i praktyka / red. Tomasz Bojar-Fijałkowski - Bydgoszcz, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019 - p. 119-138

  Chapter in monograph 20
 • 71.
  Akty prawa miejscowego w gminie i ich znaczenie dla bezpieczeństwa ekologicznego / Izabela Stańczuk (IP) // Roczniki Nauk Prawnych - 2019, t. XXIX, nr 3, p. 219-235

  Scholarly article 40
 • 72.
  Child protection in cyberspace / Katarzyna Badzimirowska-Masłowska (IP) // Cybersecurity and Law - 2019, nr 1 (1), p. 214-224

  Scholarly article 5
 • 73.
  Cognition of the Minister of National Defense in the scope of cybersecurity / Krzysztof Wąsowski (IP) // Cybersecurity and Law - 2019, nr 1 (1), p. 11-24

  Scholarly article 5
 • 74.
  Conscience clause and conscientious objection in medical practice against the legal situation of representatives of other professions / Marek Bielecki (IP) // W: Freedom of conscience : a comparative law perspective / red. Grzegorz Bichlarz: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019 - p. 93-162

  Chapter in monograph 5
 • 75.
  Cyberbezpieczeństwo Australii : wybrane aspekty / Katarzyna Badźmirowska-Masłowska (IP) // W: Państwo w obliczu współczesnych wyzwań : o cyberbezpieczeństwie i innych zagrożeniach na przykładzie wybranych państw azjatyckich / red. Joanna Marszałek-Kawa - Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019 - p. 67-91

  Chapter in monograph 20
 • 76.
  Cyberbezpieczeństwo - zagadnienia definicyjne / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP) // Cybersecurity and Law - 2019, nr 2(2), p. 7-23

  Scholarly article 5
 • 77.
  Cyberodpowiedzialność / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN) / Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019 - 416 s.

  Scholarly monograph 100
 • 78.
  Cybersecurity as a premise for restrictions of the right to privacy as a constitutional value / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN) // Przegląd Prawa Konstytucyjnego - 2019, nr 5, p. 299-318

  Scholarly article 40
 • 79.
  Ekskluzja cyfrowa jako współczesny wymiar wykluczenia społecznego : refleksje prawne i kryminologiczne / Katarzyna Badzimirowska-Masłowska (IP) // W: Po co nam kryminologia? : księga jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej / red. Widold Klaus, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Paulina Wiktorska, Konrad Buczkowski - Warszawa, Polska : Wydawnictwo INP PAN, 2019 - p. 741-756

  Chapter in monograph 20
 • 80.
  Ewolucja pozycji prawnoustrojowej samorządu terytorialnego w procesie zmian konstytucyjnych w II Rzeczypospolitej w świetle obecnego stanu badań / Maciej Wojtacki (IP) // W: Stulecie samorządu : 20 lat Samorządu Województwa Mazowieckiego / red. Janusz Mierzwa, Tadeusz Skoczek - Warszawa, Polska Kraków, Polska : Muzeum Niepodległości w Warszawie ; Fall, 2019 - p. 9-30

  Chapter in monograph / paper 20
 • 81.
  Global Governance of Air / Małgorzata Polkowska (IP) // European Journal of Maritime and Aeronautical Navigation Law - 2019, XXXVI, nr 36(2019)

  Scholarly article 5
 • 82.
  Global Governance of Air and Space: Institutions, Law, Management and Policy / Małgorzata Polkowska (IP) / Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2019 - 383 s.

  Scholarly monograph 100
 • 83.
  Global Space Security and Counter-space Capabilities: the Legal and Political Challenges / Małgorzata Polkowska (IP) // Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - 2019, t. 9, p. 101-120

  Scholarly article 20
 • 84.
  Governance in the context of Air and Space. Law and Management Issues / Małgorzata Polkowska (IP) // Modern Management Review - 2019, vol. XXIV, p. 37-53

  Scholarly article 5
 • 85.
  Incydenty naruszania cyberbezpieczeństwa w organizacji a procedury działania i odpowiedzialności personelu w kontekście zapobiegania przestępczości w cyberprzestrzeni / Konrad Walczuk (IP) // W: Zarządzanie ludźmi w organizacji : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019

  Chapter in monograph 20
 • 86.
  Instytucje prawa pracy w systemie rozwiązań prawnych służących zapobieganiu przyczynom przestępczości. / Joanna Taczkowska-Olszewska (IP) // W: Zarządzanie ludźmi w organizacji : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019

  Chapter in monograph 20
 • 87.
  International legal regulations in the area of cybersecurity / Piotr Milik (IP) // Cybersecurity and Law - 2019, nr 1 (1), p. 116-141

  Scholarly article 5
 • 88.
  Kary pieniężne / Filip Radoniewicz (IP) // W: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz / red. Waldemar Kitler (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Filip Radoniewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019 - p. 341-360

  Chapter in monograph 20
 • 89.
  Klauzula i sprzeciw sumienia w praktyce medycznej oraz na tle sytuacji prawnej przedstawicieli innych zawodów / Marek Bielecki (IP) // W: Wolność sumienia : perspektywa prawnoporównawcza / red. Grzegorz Blicharz, Maciej Delijewski - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019 - p. 93-163

  Chapter in monograph 20
 • 90.
  Komentarz do art. 14 / Agnieszka Brzostek (IP) // W: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz / red. Waldemar Kitler (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Filip Radoniewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019 - p. 60-63

  Chapter in monograph 20
 • 91.
  Komentarz do art. 60 / Agnieszka Brzostek (IP) // W: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz / red. Waldemar Kitler (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Filip Radoniewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019 - p. 316-317

  Chapter in monograph 20
 • 92.
  Komentarz do art. 61 / Agnieszka Brzostek (IP) // W: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz / red. Waldemar Kitler (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Filip Radoniewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019 - p. 317-318

  Chapter in monograph / paper 20
 • 93.
  komentarz do art. 62 / Agnieszka Brzostek (IP) // W: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz / red. Waldemar Kitler (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Filip Radoniewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019 - p. 318-320

  Chapter in monograph 20
 • 94.
  komentarz do art. 63 / Agnieszka Brzostek (IP) // W: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz / red. Waldemar Kitler (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Filip Radoniewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019 - p. 320-321

  Chapter in monograph 20
 • 95.
  Komentarz do art. 66 / Agnieszka Brzostek (IP) // W: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz / red. Waldemar Kitler (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Filip Radoniewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019 - p. 323-326

  Chapter in monograph 20
 • 96.
  Komentarz do art. 67 / Agnieszka Brzostek (IP) // W: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz / red. Waldemar Kitler (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Filip Radoniewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019 - p. 326

  Chapter in monograph 20
 • 97.
  Komentarz do rozdziału 10 / Krzysztof Wąsowski (IP) // W: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz / red. Waldemar Kitler (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Filip Radoniewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019

  Chapter in monograph 20
 • 98.
  Komentarz do rozdziału 2, art. 8-9 rozdziału 3, rozdziału 9 , art. 89 rozdziału 15 / Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) // W: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz / red. Waldemar Kitler (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Filip Radoniewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019

  Chapter in monograph 20
 • 99.
  Komentarz do rozdziału 5 / Krzysztof Wąsowski (IP) // W: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz / red. Waldemar Kitler (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Filip Radoniewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019

  Chapter in monograph 20
 • 100.
  Konstytucyjny obowiązek obrony Ojczyzny / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // W: Powszechny obowiązek obrony. Źródła, zakres, modele - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 29-44

  Chapter in monograph 20