Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Współczesne trendy w polityce bezpieczeństwa kosmicznego

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Instytut Wydawniczy EuroPrawo

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Wydawniczy EuroPrawo

Data opublikowania

2020

Liczba stron

266

ISBN

978-83-7627-193-4

URL

https://iweuroprawo.pl/pl/p/Wspolczesne-trendy-w-polityce-bezpieczenstwa-kosmicznego/185

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo kosmiczne
  • Kosmos
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Prawo
  • Przestrzeń kosmiczna
Rozdziały
Współczesne problemy zagospodarowania przestrzeni kosmicznej: warunki prawne, współpraca, konkurencja (s. 17-43)
Uchwalenie nowego kodeksu postępowania w Kosmosie: czy bliżej do opracowania projektu zarządzania ruchem kosmicznym? (s. 49-68)
Śmieci kosmiczne - nierozwiązywalny problem? (s. 73-88)
Europejska polityka kosmiczna w zakresie bezpieczeństwa kosmicznego i rola świadomości sytuacyjnej (s. 109-134)
Dyplomacja wielostronna i jej rola w zapobieganiu wyścigowi zbrojeń w Kosmosie (s. 167-184)
Współczesny wyścig zbrojeń w przestrzeni kosmicznej- uwarunkowania polityczne oraz kierunki rozwoju (s. 187-203)
Strategie obrony kosmicznej w państwach Unii Europejskiej (s. 207-225)
Polityka kosmiczna NATO, państw pozaeuropejskich i Federacji Rosyjskiej (s. 227-261)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0