Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Współczesny wyścig zbrojeń w przestrzeni kosmicznej- uwarunkowania polityczne oraz kierunki rozwoju

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Broń antysatelitarna
  • Przestrzeń kosmiczna
  • Technika wojskowa
  • Wyścig zbrojeń
  • Zbrojenia
Pages (from - to)

187 - 205

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052872817405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Współczesny%20wyścig%20zbrojeń%20w%20przestrzeni%20kosmicznej-%20uwarunkowania%20polityczne%20oraz%20kierunki%20rozwoju&offset=0

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 203-205.

Book

Współczesne trendy w polityce bezpieczeństwa kosmicznego

Points of MNiSW / chapter

20.0