Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Dyplomacja wielostronna i jej rola w zapobieganiu wyścigowi zbrojeń w Kosmosie

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Broń kosmiczna
  • Dypolmacja
  • Kosmos
  • Rozbrojenie
  • Wyścig kosmiczny
  • Wyścig zbrojeń
  • ONZ
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

167 - 184

Book

Współczesne trendy w polityce bezpieczeństwa kosmicznego

Points of MNiSW / chapter

20.0