Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Śmieci kosmiczne - nierozwiązywalny problem?

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii i Teorii Prawa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo kosmiczne
  • Kosmos
  • Odpady
  • Przestrzeń kosmiczna
Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

73 - 88

URL

https://iwep.pl/pl/p/Wspolczesne-trendy-w-polityce-bezpieczenstwa-kosmicznego/185

Książka

Współczesne trendy w polityce bezpieczeństwa kosmicznego

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0