Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Polityka kosmiczna NATO, państw pozaeuropejskich i Federacji Rosyjskiej

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo kosmiczne
  • Kosmos
  • Organizacje
  • Polityka
  • Systemy obserwacji
  • NATO
Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

227 - 261

Książka

Współczesne trendy w polityce bezpieczeństwa kosmicznego

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0