Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Analiza zadań i kompetencji organów gminy w utrzymaniu i podniesieniu gotowości państwa : praca naukowo-badawcza

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.5] Nauki o polityce i administracji
[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2017

Typ książki

praca naukowo-badawcza

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Akademia Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

96

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17001423

Słowa kluczowe
PL
  • Gotowość obronna
  • Obronność państwa
  • Polska
  • Samorząd terytorialny
EN
  • Administration
  • Defence readiness
  • Poland
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Nazwy autorów na odwrocie karty tytułowej. Bibliografia na stronach 90-95.

Rozdziały
Założenia teoretyczne gotowości obronnej i obrony państwa (s. 9-16)
Historyczne uwarunkowania zadań gminy w zakresie utrzymania i podniesienia gotowości obronnej państwa (s. 16-34)
Funkcje gminy w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa (s. 35-53)
Działanie samorządu gminy w zakresie utrzymania i podniesienia gotowości obronnej (s. 54-78)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej