Processing may take a few seconds...

Book


Title

Analiza zadań i kompetencji organów gminy w utrzymaniu i podniesieniu gotowości państwa : praca naukowo-badawcza

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration
[5.7] Law

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Akademia Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

96

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17001423

Keywords
PL
  • Gotowość obronna
  • Obronność państwa
  • Polska
  • Samorząd terytorialny
EN
  • Administration
  • Defence readiness
  • Poland
Obligatory copy

yes

Comments

Nazwy autorów na odwrocie karty tytułowej. Bibliografia na stronach 90-95.

Chapters
Założenia teoretyczne gotowości obronnej i obrony państwa (p. 9-16)
Historyczne uwarunkowania zadań gminy w zakresie utrzymania i podniesienia gotowości obronnej państwa (p. 16-34)
Funkcje gminy w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa (p. 35-53)
Działanie samorządu gminy w zakresie utrzymania i podniesienia gotowości obronnej (p. 54-78)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej