Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Działanie samorządu gminy w zakresie utrzymania i podniesienia gotowości obronnej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Gotowość obronna
  • Samorząd gminny
EN
  • National security
  • Defence readiness
Pages (from - to)

54 - 78

Book

Analiza zadań i kompetencji organów gminy w utrzymaniu i podniesieniu gotowości państwa : praca naukowo-badawcza

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej