Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Założenia teoretyczne gotowości obronnej i obrony państwa

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział pracy naukowo-badawczej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Gotowość obronna
  • Obronność państwa
  • System obronny państwa
EN
  • Defence readiness
  • National security
  • Security system
Strony (od-do)

9 - 16

Książka

Analiza zadań i kompetencji organów gminy w utrzymaniu i podniesieniu gotowości państwa : praca naukowo-badawcza

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej