Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Historyczne uwarunkowania zadań gminy w zakresie utrzymania i podniesienia gotowości obronnej państwa

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Gotowość obronna
  • Obronność państwa
  • Polska
  • Samorząd terytorialny
  • System obronny państwa
EN
  • Defence readiness
  • Poland
  • Security system
Pages (from - to)

16 - 34

Book

Analiza zadań i kompetencji organów gminy w utrzymaniu i podniesieniu gotowości państwa : praca naukowo-badawcza