Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Funkcje gminy w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.5] Nauki o polityce i administracji

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział pracy naukowo-badawczej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Gotowość obronna
  • Obronność państwa
  • Polska
  • Samorząd terytorialny
EN
  • Administration
  • Defence readiness
  • Poland
Strony (od-do)

35 - 53

Książka

Analiza zadań i kompetencji organów gminy w utrzymaniu i podniesieniu gotowości państwa : praca naukowo-badawcza

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej