Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Doskonalenie procesów zarządzania zasobami ludzkimi w Siłach Zbrojnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.6.1.0

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ książki

praca naukowo-badawcza

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

140

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17000299

Słowa kluczowe
PL
  • Zasoby ludzkie (wojsk.)
  • Zarządzanie
Rozdziały
Uwarunkowania i realizacja zarządzania zasobami ludzkimi w Siłach Zbrojnych (s. 9-28)
Teoretyczne aspekty doskonalenia procesów zarządzania zasobami ludzkimi (s. 29-47)
Metody doskonalenia procesów zarządzania zasobami ludzkimi (s. 29-47)
Zarządzanie wiedzą sposobem doskonalenia kadr w Siłach Zbrojnych RP (s. 95-116)