Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Uwarunkowania i realizacja zarządzania zasobami ludzkimi w Siłach Zbrojnych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Zarządzanie
  • Zasoby ludzkie (wojsk.)
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

9 - 28

Book

Doskonalenie procesów zarządzania zasobami ludzkimi w Siłach Zbrojnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.6.1.0