Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zarządzanie wiedzą sposobem doskonalenia kadr w Siłach Zbrojnych RP

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kadry (wojsk.)
  • Zarządzanie wiedzą
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

95 - 116

Book

Doskonalenie procesów zarządzania zasobami ludzkimi w Siłach Zbrojnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.6.1.0