Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Zarządzanie wiedzą sposobem doskonalenia kadr w Siłach Zbrojnych RP

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział pracy naukowo-badawczej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Kadry (wojsk.)
  • Zarządzanie wiedzą
Data udostępnienia online

2017

Strony (od-do)

95 - 116

Książka

Doskonalenie procesów zarządzania zasobami ludzkimi w Siłach Zbrojnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.6.1.0