Processing may take a few seconds...

Book


Title

Edukacja dla bezpieczeństwa : współczesne kategorie

Editors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

Number of pages

259

ISBN

978-83-7523-618-7

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991028459549705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Edukacja%20dla%20bezpiecze%C5%84stwa%20:%20wsp%C3%B3%C5%82czesne%20kategorie&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Polska
  • Postawy
  • Przysposobienie obronne
Obligatory copy

yes

Chapters
Szkolenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie edukacji wojskowej klas mundurowych , Legii Akademickiej i Programu Paszport (p. 46-65)
Edukacja obronna : próba standaryzacji (p. 153-170)
Realizacja przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych w opinii studentów (p. 200-218)
Konflikt zbrojny jako element edukacji dla bezpieczeństwa (p. 219-247)
Problematyka migracji wyzwaniem edukacji dla bezpieczeństwa (p. 248-259)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0