Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Edukacja dla bezpieczeństwa : współczesne kategorie

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2018

Liczba stron

259

ISBN

978-83-7523-618-7

Egzemplarz obowiązkowy

tak

Rozdziały
Szkolenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie edukacji wojskowej klas mundurowych , Legii Akademickiej i Programu Paszport (s. 46-65)
Edukacja obronna : próba standaryzacji (s. 153-170)
Realizacja przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych w opinii studentów (s. 200-218)
Konflikt zbrojny jako element edukacji dla bezpieczeństwa (s. 219-247)
Problematyka migracji wyzwaniem edukacji dla bezpieczeństwa (s. 248-259)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0