Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Szkolenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie edukacji wojskowej klas mundurowych , Legii Akademickiej i Programu Paszport

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Training of the Armed Forces of the Republic of Poland using the example of military education of uniformed classes, The Academic Legion, and the Passport Program

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Legia Akademicka
  • Klasy mundurowe
  • Program Paszport
  • Szkolenie wojskowe
  • Polska
Pages (from - to)

46 - 65

Book

Edukacja dla bezpieczeństwa : współczesne kategorie

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0