Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Edukacja obronna : próba standaryzacji

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN Defense Education : an attempt at standarization

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski | angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Klasy mundurowe
  • Polska
  • Szkolenie wojskowe
Streszczenie

PL Polski system edukacyjny posiada ponad pięćset klas realizujących innowacyjne programy w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. Klasy o profilach mundurowych, wychodząc naprzeciwko zapotrzebowaniu społecznemu, oferują dodatkowe zajęcia - często określane mianem edukacji obronnej. Rozpiętość programowa rozpoczyna się na marketingowym pozyskiwaniu kandydatów do klas mundurowych w ramach edukacji dla bezpieczeństwa aż do przesyconej tematycznie problematyki zawierającej kilkadziesiąt tematów oferowanych w ramach edukacji obronnej na poziomie studiów drugiego stopnia. Artykuł prezentuje warianty standaryzacji przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa (obronna) dla potrzeb innowacyjnego programu nauczania o profilu wojskowym.

Strony (od-do)

153 - 170

Uwagi

Bibliografia, wykaz aktów prawnych, netografia na stronach 169-170. Zawiera również streszczenie w języku angielskim.

Książka

Edukacja dla bezpieczeństwa : współczesne kategorie

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0