Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Edukacja obronna : próba standaryzacji

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Defense Education : an attempt at standarization

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Klasy mundurowe
  • Polska
  • Szkolenie wojskowe
Abstract

PL Polski system edukacyjny posiada ponad pięćset klas realizujących innowacyjne programy w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. Klasy o profilach mundurowych, wychodząc naprzeciwko zapotrzebowaniu społecznemu, oferują dodatkowe zajęcia - często określane mianem edukacji obronnej. Rozpiętość programowa rozpoczyna się na marketingowym pozyskiwaniu kandydatów do klas mundurowych w ramach edukacji dla bezpieczeństwa aż do przesyconej tematycznie problematyki zawierającej kilkadziesiąt tematów oferowanych w ramach edukacji obronnej na poziomie studiów drugiego stopnia. Artykuł prezentuje warianty standaryzacji przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa (obronna) dla potrzeb innowacyjnego programu nauczania o profilu wojskowym.

Pages (from - to)

153 - 170

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych, netografia na stronach 169-170. Zawiera również streszczenie w języku angielskim.

Book

Edukacja dla bezpieczeństwa : współczesne kategorie

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0