Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Edukacja obronna : próba standaryzacji

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Title variant

EN Defense Education : an attempt at standarization

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Klasy mundurowe
  • Szkolenie wojskowe
  • Polska
Pages (from - to)

153 - 170

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych, netografia na stronach 169-170. Zawiera również streszczenie w języku angielskim.

Book

Edukacja dla bezpieczeństwa : współczesne kategorie

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20