Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Realizacja przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych w opinii studentów

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Implementation of the education for security subject in high schools in the opinion of students

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Studenci
  • Szkoły ponadgimnazjalne
  • Wywiad socjologiczny
  • Polska
Pages (from - to)

200 - 218

Comments

Raport z badań

Book

Edukacja dla bezpieczeństwa : współczesne kategorie

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0