Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.5] Nauki o polityce i administracji

Rok publikacji

2019

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2019

Liczba stron

241

ISBN

9788375236866

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONk19007823

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Ochrona Ludności
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Zagrożenie militarne
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Rozdziały
Współczesne i perspektywiczne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego (s. 13-60)
Handel ludźmi : współczesne niewolnictwo (s. 20-26)
Aspekty prawne bezpieczeństwa publicznego (s. 61-83)
System kierowania bezpieczeństwem publicznym (s. 85-105)
Bezpieczeństwo publiczne wybranych krajów europejskich (s. 107-137)
Przygotowanie jednostek sił zbrojnych do prowadzania działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego (s. 139-164)
Udział sił zbrojnych i prywatnych firm ochrony w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego (s. 165-230)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0