Processing may take a few seconds...

Book


Title

Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń

Editors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2019

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2019

Number of pages

241

ISBN

9788375236866

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONk19007823

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Ochrona Ludności
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Zagrożenie militarne
Obligatory copy

yes

Chapters
Współczesne i perspektywiczne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego (p. 13-60)
Handel ludźmi : współczesne niewolnictwo (p. 20-26)
Aspekty prawne bezpieczeństwa publicznego (p. 61-83)
System kierowania bezpieczeństwem publicznym (p. 85-105)
Bezpieczeństwo publiczne wybranych krajów europejskich (p. 107-137)
Przygotowanie jednostek sił zbrojnych do prowadzania działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego (p. 139-164)
Udział sił zbrojnych i prywatnych firm ochrony w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego (p. 165-230)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

100.0

Total point value of MNiSW for editor

20.0