Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Aspekty prawne bezpieczeństwa publicznego

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Prawo
Pages (from - to)

61 - 83

Book

Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń

Ministry points / chapter

20.0