Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Udział sił zbrojnych i prywatnych firm ochrony w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Agencje ochrony osób i mienia
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Siły zbrojne
Pages (from - to)

165 - 230

Book

Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń

Points of MNiSW / chapter

20.0