Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Przygotowanie jednostek sił zbrojnych do prowadzania działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Klęski elementarne
 • Polska
 • Siły zbrojne
 • Współpraca cywilno-wojskowa
 • Zabezpieczenie logistyczne
 • Zagrożenia militarne
 • Zagrożenia niemilitarne
EN
 • Civil - military cooperation
 • Environmental disasters
 • Logistic support
 • Military threat
 • National security
 • Nonmilitary threat
 • Poland
 • Public security
Abstract

PL Wysiłek związany z zapewnieniem bezpieczeństwa obywateli wymaga konsolidacji działań służb specjalnych z Policją i innymi podmiotami zapewniającymi bezpieczeństwo publiczne. Wstępne analizy dotyczące odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego wykazały, iż zadania wielu z nich zarówno w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa, jak i zwalczania przejawów zakłóceń funkcjonowania państwa bądź to pokrywają się, dublują, a czasami są sprzeczne.

Pages (from - to)

139 - 164

Book

Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Ministry points / chapter

20.0