Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Współczesne i perspektywiczne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
Pages (from - to)

13 - 60

Book

Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń

Points of MNiSW / chapter

20