Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Współczesne i perspektywiczne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Cyberprzestępczość
 • Handel ludźmi
 • Korupcja
 • Migracje
 • Przestępczość zorganizowana
 • Terroryzm
 • Zagrożenia militarne
 • Zagrożenia niemilitarne
EN
 • Military threat
 • Nonmilitary threat
 • Public security
Strony (od-do)

13 - 60

Książka

Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0