Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Współczesne i perspektywiczne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Cyberprzestępczość
 • Handel ludźmi
 • Korupcja
 • Migracje
 • Przestępczość zorganizowana
 • Terroryzm
 • Zagrożenia militarne
 • Zagrożenia niemilitarne
EN
 • Military threat
 • Nonmilitary threat
 • Public security
Pages (from - to)

13 - 60

Book

Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń

Points of MNiSW / chapter

20