Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Sławomir Chomoncik

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Instytut Prawa

Katedra Prawa Bezpieczeństwa

E-mail

s.chomoncik@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 47 52

ORCID

0000-0002-7747-8016

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.7 Nauki prawne: 100%

Artykuły (3)

Rozdziały (5)

Książki (2)