Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Wybrane zagadnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej żołnierzy

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Wariant tytułu

EN Selected issues related to the disciplinary responsibility of soliders

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

WOJSKOWY PRZEGLĄD PRAWNICZY

Rocznik: 2019 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski | angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Dyscyplina wojskowa
  • Prawo wojskowe
  • Prawo karne wojskowe
  • Żołnierze
Streszczenie

EN The article is devoted to selected issues related to the disciplinary responsibility of soldiers. Due to the extensive scope of regulations, the authors analyze selected issues related to this topic. The first part refers to the genesis of the act, its scope and authorities. In the second part, however, selected issues concerning participants in the proceedings and the course of disciplinary proceedings against soldiers were indicated, including those aimed at accelerating the proceedings.

PL Artykuł poświęcony jest wybranym zagadnieniom związanym z odpowiedzialnością dyscyplinarną żołnierzy. Z uwagi na obszerny zakres regulacji autorzy dokonują analizy wybranych zagadnień dotyczących tej tematyki. W pierwszej części odniesiono się do genezy ustawy, jej zakresu oraz organów postępowania. Natomiast w drugiej części wskazano na wybrane zagadnienia dotyczące uczestników postępowania oraz przebiegu postępowania dyscyplinarnego wobec żołnierzy, w tym zmierzające do przyspieszenia postępowania.

Strony (od-do)

24 - 43

URL

https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/WPP-4.2019.pdf

Uwagi

Uwaga dotycząca języka : streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

5,0