Processing may take a few seconds...

Article

Title

Wybrane zagadnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej żołnierzy

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Title variant

EN Selected issues related to the disciplinary responsibility of soliders

Year of publication

2019

Published in

Wojskowy Przegląd Prawniczy

Journal year: 2019 | Journal number: nr 4

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Dyscyplina wojskowa
  • Prawo wojskowe
  • Prawo karne wojskowe
  • Żołnierze
Pages (from - to)

24 - 43

URL

https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/WPP-4.2019.pdf

Comments

Uwaga dotycząca języka : streszczenie w języku angielskim.

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

5