Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wybrane zagadnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej żołnierzy

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Selected issues related to the disciplinary responsibility of soliders

Year of publication

2019

Published in

Wojskowy Przegląd Prawniczy

Journal year: 2019 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Dyscyplina wojskowa
  • Prawo wojskowe
  • Prawo karne wojskowe
  • Żołnierze
Abstract

EN The article is devoted to selected issues related to the disciplinary responsibility of soldiers. Due to the extensive scope of regulations, the authors analyze selected issues related to this topic. The first part refers to the genesis of the act, its scope and authorities. In the second part, however, selected issues concerning participants in the proceedings and the course of disciplinary proceedings against soldiers were indicated, including those aimed at accelerating the proceedings.

PL Artykuł poświęcony jest wybranym zagadnieniom związanym z odpowiedzialnością dyscyplinarną żołnierzy. Z uwagi na obszerny zakres regulacji autorzy dokonują analizy wybranych zagadnień dotyczących tej tematyki. W pierwszej części odniesiono się do genezy ustawy, jej zakresu oraz organów postępowania. Natomiast w drugiej części wskazano na wybrane zagadnienia dotyczące uczestników postępowania oraz przebiegu postępowania dyscyplinarnego wobec żołnierzy, w tym zmierzające do przyspieszenia postępowania.

Pages (from - to)

24 - 43

URL

https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/WPP-4.2019.pdf

Comments

Uwaga dotycząca języka : streszczenie w języku angielskim.

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0