Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Prawo do ochrony danych osobowych w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego w latach 1993-1997

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Wariant tytułu

EN Right of Personal Data Protection in Works of the Constitutional Commission of National Assembly in 1993-1997 Years

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Rocznik Samorządowy

Rocznik: 2017 | Tom: t. 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski | angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Konstytucja
  • Ochrona danych osobowych
  • Prawo do prywatności
  • Polska
Streszczenie

PL Przedkładany artykuł dotyczy kształtowania się uregulowania prawa do ochrony danych osobowych w obecnej Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Autorzy przedstawiają projekty przyszłej polskiej ustawy zasadniczej będące przedmiotem prac w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego pod kątem analizy uwarunkowań, które doprowadziły do obecnego kształtu art. 51 Konstytucji RP będącego wynikiem dyskusji prac we wspomnianej Komisji a normującym na płaszczyźnie konstytucyjnej prawo do ochrony danych osobowych. Autorzy udowadniają, iż zagadnienie te w kontekście prac nad całością polskiej konstytucji było problematyką marginalną nie wywołującą większych sporów i kontrowersji w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.

EN This article concerns forming of settling the right to personal data protection in present Constitution of the Republic of Poland dating back to 02.04.1997. The authors present projects of future constitution that are the subject of work of National Assembly Constitutional Committee. The authors depict the analysis of conditioning that led to the present form of art 51 of the Constitution of the Republic of Poland which is the outcome of discussions in the already mentioned committee as well as 44 a normalizing standard on the constitutional level that gives the right to personal data protection. The writers prove that this issue in the context of work on the whole polish constitution was a marginal aspect and it did not arise greater disputes and controversies in National Assembly Constitutional Committee.

Data udostępnienia online

2017 (Data domniemana)

Strony (od-do)

44 - 60

URL

https://roczniksamorzadowy.jimdofree.com/numery-czasopisma/2017-tom-6/

Uwagi

Bibliografia na stronach 59-60. Streszczenie w języku angielskim

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

4,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

4,0