Processing may take a few seconds...

Book


Title

Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych : komentarz

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2019

Book type

scholarly textbook / script

Publication language

polish

Place

Toruń, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Adam Marszałek

Publisher name from the MNiSW list

Wydawnictwo Adam Marszałek

Date of publication

2019

Number of pages

363

ISBN

978-83-662-2033-1

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052527715105066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Ustawa%20o%20służbie%20wojskowej%20żołnierzy%20zawodowych%20:%20komentarz&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,54144228284149460&offset=0

Keywords
PL
  • Komentarz do ustawy
  • Polska
  • Prawo wojskowe
  • Ustawa
  • Zawodowa służba wojskowa
Comments

Książka jest dedykowana żołnierzom zawodowym, żołnierzom pełniącym służbę kandydacką, jak również pracownikom organów wojskowych, którzy w zakresie wykonywanych funkcji opierają się na regulacjach przedmiotowej ustawy. Komentarz może być również przydatny dla przedstawicieli praktyki prawniczej, jak również pracowników naukowo-dydaktycznych realizujących zintegrowane tematycznie przedmioty zarówno na uczelniach wojskowych jak i cywilnych. Stan prawny na 15.12.2018 r.

Total point value of MNiSW of monograph

120.0