Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych : komentarz

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2019

Typ książki

podręcznik akademicki / skrypt

Język publikacji

polski

Miejsce

Toruń, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Adam Marszałek

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Adam Marszałek

Data opublikowania

2019

Liczba stron

363

ISBN

978-83-662-2033-1

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052527715105066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Ustawa%20o%20służbie%20wojskowej%20żołnierzy%20zawodowych%20:%20komentarz&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,54144228284149460&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Komentarz do ustawy
  • Polska
  • Prawo wojskowe
  • Ustawa
  • Zawodowa służba wojskowa
Uwagi

Książka jest dedykowana żołnierzom zawodowym, żołnierzom pełniącym służbę kandydacką, jak również pracownikom organów wojskowych, którzy w zakresie wykonywanych funkcji opierają się na regulacjach przedmiotowej ustawy. Komentarz może być również przydatny dla przedstawicieli praktyki prawniczej, jak również pracowników naukowo-dydaktycznych realizujących zintegrowane tematycznie przedmioty zarówno na uczelniach wojskowych jak i cywilnych. Stan prawny na 15.12.2018 r.

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0