Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego. Komentarz

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2021

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL Ustawa została uchwalona w 2006 r., co było niezbędne z uwagi na podjęte czynności likwidacyjne Wojskowych Służb Informacyjnych. Zgodnie ze stanowiskiem autorów projektu założeniem reformy wojskowych służb specjalnych była zmiana ustrojowego usytuowania służb kontrwywiadu i wywiadu wojskowego. Tym samym konieczne stało się zbudowanie od podstaw nowej pod względem organizacyjnym i kadrowym służby specjalnej właściwej w sprawach ochrony bezpieczeństwa potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej. W komentarzu dokonano całościowej analizy przepisów ustawy. Uwzględniono wszystkie zmiany stanu prawnego na dzień 14 grudnia 2020 r. W ramach komentowanych przepisów zawarto orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również sądów apelacyjnych i wojewódzkich sądów administracyjnych. Ponadto w komentarzu zawarto liczne poglądy doktryny, odesłania albo częściową interpretację aktualnych rozporządzeń będących aktami wykonawczymi ustawy.

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Instytut Wydawniczy EuroPrawo

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Wydawniczy EuroPrawo

Data opublikowania

02.2021

Liczba stron

158

ISBN

978-83-7627-196-5

URL

https://iwep.pl/pl/p/Ustawa-o-sluzbie-kontrwywiadu-wojskowego-i-sluzbie-wywiadu-wojskowego.-Komentarz./190

Słowa kluczowe
PL
  • Komentarz do ustawy
  • Polska
  • Prawo
  • Prawodawstwo
  • Służba Kontrwywiadu Wojskowego
  • Służba Wywiadu Wojskowego
  • Służby specjalne
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0