Processing may take a few seconds...

Book

Title

Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego. Komentarz

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Legal education

Year of publication

2021

Book type

scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Instytut Wydawniczy EuroPrawo

Publisher name from the MNiSW list

Instytut Wydawniczy EuroPrawo

Date of publication

2021

Number of pages

158

ISBN

978-83-7627-196-5

URL

https://iwep.pl/pl/p/Ustawa-o-sluzbie-kontrwywiadu-wojskowego-i-sluzbie-wywiadu-wojskowego.-Komentarz./190

Keywords
PL
  • Komentarz do ustawy
  • Prawo
  • Służba Kontrwywiadu Wojskowego
  • Służba Wywiadu Wojskowego
  • Służby specjalne
  • Ustawa
  • Polska
Total point value of MNiSW of monograph

100