Processing may take a few seconds...

Book


Title

Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego. Komentarz

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2021

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Ustawa została uchwalona w 2006 r., co było niezbędne z uwagi na podjęte czynności likwidacyjne Wojskowych Służb Informacyjnych. Zgodnie ze stanowiskiem autorów projektu założeniem reformy wojskowych służb specjalnych była zmiana ustrojowego usytuowania służb kontrwywiadu i wywiadu wojskowego. Tym samym konieczne stało się zbudowanie od podstaw nowej pod względem organizacyjnym i kadrowym służby specjalnej właściwej w sprawach ochrony bezpieczeństwa potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej. W komentarzu dokonano całościowej analizy przepisów ustawy. Uwzględniono wszystkie zmiany stanu prawnego na dzień 14 grudnia 2020 r. W ramach komentowanych przepisów zawarto orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również sądów apelacyjnych i wojewódzkich sądów administracyjnych. Ponadto w komentarzu zawarto liczne poglądy doktryny, odesłania albo częściową interpretację aktualnych rozporządzeń będących aktami wykonawczymi ustawy.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Instytut Wydawniczy EuroPrawo

Publisher name from the MNiSW list

Instytut Wydawniczy EuroPrawo

Date of publication

02.2021

Number of pages

158

ISBN

978-83-7627-196-5

URL

https://iwep.pl/pl/p/Ustawa-o-sluzbie-kontrwywiadu-wojskowego-i-sluzbie-wywiadu-wojskowego.-Komentarz./190

Keywords
PL
  • Komentarz do ustawy
  • Polska
  • Prawo
  • Prawodawstwo
  • Służba Kontrwywiadu Wojskowego
  • Służba Wywiadu Wojskowego
  • Służby specjalne
Total point value of MNiSW of monograph

120.0