Processing may take a few seconds...

Article


Title

Prawa i obowiązki żołnierzy zawodowych : współczesność a okres Polski Ludowej

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Rights and obligations of professional soldiers : the present and the period of Polish People`s Republic

Year of publication

2020

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2020 | Journal volume: t. 270 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Siły zbrojne
  • Polska
  • Prawo wojskowe
  • PRL
  • Ustawa
  • Żołnierze
Abstract

PL W artykule przedstawiono problematykę związaną z uprawnieniami oraz obowiązkami żołnierzy zawodowych. Autor zakreślił okres przedmiotowej analizy na lata obecne oraz okres Polski Ludowej. Głównym założeniem było poddanie analizie dwóch ustaw pragmatycznych dotyczących służby żołnierzy zawodowych. Na gruncie przepisów ustawy z 1970 i 2003 r. Autor dokonał porównania tożsamych uregulowań określonych praw i obowiązków nałożonych na żołnierzy zawodowych. Wynikające z tego tytułu różnice wynikają jednoznacznie z charakteru Sił Zbrojnych w analizowanych okresach oraz sytuacji geopolitycznej Polski.

EN The article presents the issues related to the rights and obligations of professional soldiers. The author sets the period of the subject analysis for the present years and the period of People's Poland. The main assumption was to analyze two pragmatic laws regarding the service of professional soldiers. On the basis of the provisions of the Act of 1970 and 2003, the author compared the identical regulations of given rights and obligationsimposed on professional soldiers. The resulting differences are clear from the nature of the Armed Forces in given periods and the geopolitical situation of Poland.

Date of online publication

2020

Pages (from - to)

61 - 77

DOI

doi.org/10.34752/mpvn-ea93

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/60/68

Comments

Streszczenie w języku angielskim. Bibliografia na stronach 76-77.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

5.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

70.0