Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Waldemar Kaczmarek, organization = all organisational units, type = Chapters, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (7)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Funkcje i zadania organizacji publicznych z perspektywy sił zbrojnych / Waldemar Kaczmarek (WZiD) // W: Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1 / red. Aneta Wysokińska-Senkus (WZiD), Dorota Kurek (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 139-161

  Chapter in monograph 20
 • 2.
  Prognozowanie bezpieczeństwa / Waldemar Kaczmarek (WZiD) // W: Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych / red. Bernard Wiśniewski - Szczytno, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2018 - p. 68-81

  Chapter in monograph 20
 • 3.
  Transformacja bezpieczeństwa / Waldemar Kaczmarek (WZiD) // W: Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych / red. Bernard Wiśniewski - Szczytno, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2018 - p. 93-113

  Chapter in monograph 20
 • 4.
  Wybrane problemy użycia wojska w sytuacjach kryzysowych / Waldemar Kaczmarek (WZiD) // W: Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego / red. Bernard Wiśniewski, Jarosław Prońko, Paweł Lubiewski - Warszawa, Polska : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2018 - p. 41-59

  Chapter in monograph 20
 • 5.
  Geneza i ewolucja zarządzania kryzysowego w Polsce / Waldemar Kaczmarek (WZiD) // W: Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1 / red. Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD), Aleksandra Kaczmarek (WZiD) - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2017 - p. 11-32

  Chapter in monograph 20
 • 6.
  Warunki prawne odpowiedzialności za oprogramowanie - zarys problemu / Waldemar Kaczmarek (WZiD), Monika Szyłkowska // W: Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy. T. 4 / red. Bernard Wiśniewski, Aleksander Babiński, Antoni Osierda, Paweł Kobes - Bielsko-Biała, Polska : Wyższa Szkoła Administracji, 2017 - p. 119-130

  Chapter in monograph 5
 • 7.
  Uzycie jednostek wojskowych w sytuacjach kryzysowych / Waldemar Kaczmarek (WZiD) // W: Współczesne wyzwania dowodzenia i zarządzania / red. Tomasz Majewski (WZiD), Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD), Stanisław Sirko (WZiD) - Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016