Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Uzycie jednostek wojskowych w sytuacjach kryzysowych

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału ---
Język publikacji

polski

Książka

Współczesne wyzwania dowodzenia i zarządzania