Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Paweł Majdan, organization = all organisational units, type = Books, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (11)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Contemporary threats to the security of Europe in the second decade of the 21st century / red. Andrzej Soboń (WBN), Bogdan Grenda (WBN), Paweł Majdan (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 441 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 2.
  Bezpieczeństwo państwa w świetle zagrożeń i nowych wyzwań. / red. Paweł Majdan (WW), Anna Mróz-Jagiełło (WBN), Anna Zagórska - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018

  Scholarly monograph / conference proceedings 20
 • 3.
  Epimilitaris 2018 : medyczne aspekty użycia czynników broni masowego rażenia wyzwaniem dla służb mundurowych / red. Paweł Majdan (WBN), Anna Mróz-Jagiełło (WBN) - Ryn, Polska Warszawa, Polska : Stowarzyszenie Wspólnot Obronnych, 2018 - 187 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings 5
 • 4.
  Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. T. 2, Bezpieczeństwo społeczno-kulturowe / red. Marta Gębska (WBN), Paweł Majdan (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - 232 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 5.
  Analiza diagnostyczna sieci społecznych oraz model cyberprzestrzeni państwa z uwzględnieniem roli mediów społecznościowych / Bogdan Grenda (WZiD), Radosław Bielawski (WBN), Paweł Majdan (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 133 s.

 • 6.
  Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego / Bogdan Grenda (WZiD), Paweł Majdan (WW), Radosław Bielawski (WBN) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 131 s.

 • 7.
  Model walki informacyjnej w warunkach rozwoju cyberprzestrzeni państwa w sytuacji zagrożeń bezpieczeństwa narodowego : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.1.22.1.0 / Bogdan Grenda (WBN), Paweł Majdan (WBN), Radosław Bielawski (WBN) / Warsaw, Poland : Akademia Sztuki Wojennej, 2017 - 132 s.

  Research work
 • 8.
  Mundurowe i cywilne służby medyczne wobec współczesnych zagrożeń : Epimilitaris 2017 / Paweł Piotr Majdan (WW), Anna Mróz-Jagiełło (WBN) / red. Anna Mróz-Jagiełło (WBN), Adam Brzozowski (WBN) - Ryn, Polska Warszawa, Polska : Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, 2017 - 212 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings 20
 • 9.
  Siły powietrzne jako instrument realizacji interesów narodowych w dziedzinie bezpieczeństwa : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.1.17.1.0 / Bogdan Grenda (WBN), Paweł Majdan (WBN), Radosław Bielawski (WBN) / Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2017 - 133 s.

  Research work
 • 10.
  Wieloaspektowa ewaluacja wykorzystania mediów społecznościowych na potrzeby kierowania SBN RP (ewaluacji ryzyka cyberzagrożeń BN) : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.1.21.2.0 / Radosław Bielawski (WBN), Bogdan Grenda (WBN), Paweł Majdan (WBN) / Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2017 - 170 s.

  Research work
 • 11.
  Wieloaspektowa i wielowariantowa ewaluacja adekwatności opracowywanych modeli walki informacyjnej w cyberprzestrzeni na potrzeby ewaluacji ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa narodowego : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.1.22.2 / Bogdan Grenda (WZiD), Paweł Majdan (WW), Radosław Bielawski (WBN) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 123 s.

  Research work