Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Rafał Patryk Zajkowski, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (8)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  The Principles and Organization of Air Traffic in Military Operations: Experiences from the Mission in Iraq / Rafał Patryk Zajkowski (WW) // Safety & Defense. Scientific and Technical Journal - 2020, vol. 6, no 1, p. 77-88

  Scholarly article 20
 • 2.
  The rules and organisation of air traffic at airstrips during military operations: Based on experience gained on missions in Chad and Afghanistan / Rafał Patryk Zajkowski (AszWoj) // Security and Defence Quarterly - 2020, vol. 30, no. 3, p. 81-93

  Scholarly article 20
 • 3.
  Taktyczne zespoły kontroli obszaru powietrznego w połączonym wsparciu ogniowym / Rafał Zajkowski (WW), Bogumił Będkowski (WW) // W: System rażenia w operacji połączonej / red. Tomasz Całkowski (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 201-212

  Chapter in monograph 20
 • 4.
  Nowe oblicze wojskowych służb ruchu lotniczego - jednego z filarów bezpieczeństwa w systemie zarządzania ruchem lotniczym / Rafał Patryk Zajkowski (WW) // W: Bezpieczeństwo w środowisku lotniczym i kosmicznym / red. Radosław Bielawski (WBN), Bogdan Grenda (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej ; Wydawnictwo Naukowe Semper, 2018 - p. 65-81

  Chapter in monograph 20
 • 5.
  Jedno z ogniw połączonego wsparcia ogniowego / Rafał Zajkowski (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2017, nr 6, p. 75-81

  Popular science article
 • 6.
  Technologie, techniki i wyposażenie stosowane przez wysuniętych nawigatorów naprowadzania lotnictwa (WNNL) - Joint Terminal Attack Controller (JTAC) / Rafał Zajkowski (WW) // W: Bezpieczeństwo lotnicze w aspekcie rozwoju technologicznego / red. Radosław Bielawski (WBN), Bogdan Grenda (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 85-102

  Chapter in monograph 20
 • 7.
  Wojskowe służby ruchu lotniczego w Polskich Kontyngentach Wojskowych / Rafał Zajkowski (WW), Radosław Bielawski (WBN) // W: Praktyczne i teoretyczne konteksty wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego / red. Marek Wrzosek (WW) - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 258-268

  Chapter in monograph
 • 8.
  Yesterday, Today and Tomorrow of the Air Traffic Controllers Training / Rafał Patryk Zajkowski (WW) // W: Transport lotniczy i jego otoczenie : praca zbiorowa / red. Anna Kwasiborska - Warszawa, Polska : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016 - p. 315-328

  Chapter in monograph / paper