Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Trójfilar bezpieczeństwa ustrojowego uwarunkowania aksjologiczne

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Three pillar of constitutional security - axiological approach

Year of publication

2022

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2022 | Journal volume: t. 281 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Aksjologia
  • Bezpieczeństwo demokratyczne
  • Konstytucja
  • Państwo
  • Podział władz
  • Polityka wewnętrzna
  • Prawo konstytucyjne
  • Ustrój polityczny
  • Władza państwowa
Abstract

PL Warunkiem bezpieczeństwa ustrojowego państwa jako podmiotu realizującego zadania o charakterze wewnętrznym i zewnętrznych jest prawidłowe ukształtowanie relacji pomiędzy trzema ośrodkami władzy jakie tworzą władza sądownicza, ustawodawcza i wykonawcza. W zasadzie właśnie stabilność władzy rozumiana jako prawidłowe ukształtowanie relacji pomiędzy trzema kluczowymi ośrodkami powinna być postrzegana w kategoriach aksjologicznych jako dobro determinujące bezpieczeństwo ustrojowe a tym samym bezpieczeństwo polityczne państwa na arenie międzynarodowej oraz w ramach realizacji polityki wewnętrznej. Trójpodział władzy jako zasada funkcjonowania państwa ma charakter uniwersalny i wywodzi się z ponadnarodowych tradycji konstytucyjnych. Nie jest ona typowa jedynie dla państw demokratycznych. W zależności jednak od historycznych doświadczeń i politycznych koncepcji różnie przebiega ukształtowanie schematu relacji pomiędzy ośrodkami władzy. Bezpieczeństwo ustrojowe państwa to nie tylko współpraca, ale przede wszystkim utrzymujący się zdrowy poziom napięcia i wzajemnej kontroli pomiędzy trzema punktami oparcia „trójnogu bezpieczeństwa ustrojowego”.

EN The correct relation between three powers -judiciary, legislative and executive –is a necessary condition of a constitutionalsecurity of the State. In fact, the stability of power understood as acorrect “shaping of relations”between the three key centresof powers should be perceived in axiological terms as a goodsdetermining the constitutional security as well aspolitical security of the state onthe international arena and in 12the implementation of domestic policy. The separation of powers as a principle of state functioning is universal and stems from supranational constitutional traditions. It is not typical only of democratic countries. However, depending on historical experiences and political concepts, the pattern of relations between the centresof power is shaped differently. The constitutional security of the state is not only about cooperation, but above all about maintaining a healthy level of tension and mutual control between the three points of support of the “tripod of constitutional security”.

Date of online publication

2022

Pages (from - to)

11 - 23

DOI

10.34752/2022-a281

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/191

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawanych na stronie 22.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

30.12.2022

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

70.0