Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Działania hybrydowe a bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych w SZ RP : wybrane aspekty

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2021

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL W literaturze przedmiotu dokonuje się wielu prób deskrypcji wymiarów wojny hybrydowej. Wymiarem najważniejszym, stawianym na pierwszym miejscu, są regularne i nieregularne działania zbrojne. W kontraście do starć dużych formacji sił zbrojnych, czyli prowadzenia bitew, w wojnie hybrydowej stawia się na asymetryczne metody walki, jak użycie sił specjalnych oraz tworzenie i angażowanie grup opozycyjnych. Niemałe znaczenie mają w następnej kolejności operacje psychologiczne prowadzone na terenie własnego państwa. Działania te mają na celu przekonanie społeczeństwa o słuszności podejmowanych decyzji. Dzieje się to przy wykorzystaniu środków masowego przekazu do dezinformacji oraz szerzenia rządowej propagandy. Propaganda ma niezwykle ważne znaczenie również na arenie międzynarodowej. Stąd następnym wymiarem wojny hybrydowej będzie duża aktywność w sferze działalności informacyjnej. Jako ostatni wskazywany jest w literaturze wymiar militarny. W kontekście powyższych rozważań powstają pytania, na które próbują odpowiedzieć autorzy artykułów zamieszczonych w niniejszej monografii. Jak pojęcie cyberprzestrzeni wpisuje się w dociekania związane z działaniami hybrydowymi? Jaką przyjąć terminologię przy próbach deskrypcji i identyfikacji faktów, procesów i zjawisk w przyjętym obszarze badań? W jaki sposób cyberprzestrzeń jest wykorzystywana do działań hybrydowych? Jak wreszcie przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z destrukcyjnej działalności potencjalnego agresora w tym nowym wymiarze walki?

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Szuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2021

Liczba stron

541

ISBN

978-83-7523-983-6

eISBN

978-83-8263-066-4

URL

https://ksiegarnia.akademia.mil.pl/

Słowa kluczowe
PL
  • Broń masowego rażenia
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Cyberprzestępczość
  • Internet rzeczy
  • Przetwarzanie danych
  • Sieci teleinformatyczne
  • Wojna hybrydowa
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Rozdziały
Cyberprzestrzeń w wojnie hybrydowej (s. 13-51)
Dylematy terminologiczne związane z wojskowym systemem łączności (s. 52-81)
Internet rzeczy i jego wykorzystanie w cyberprzestrzeni jako nowym środowisku walki (s. 303-330)
Sieć 5G i specyfika związanych z nią cyberzagrożeń (s. 331-371)
Wpływ cyberprzestępczości na poziom bezpieczeństwa człowieka (s. 403-457)
Cyberbezpieczeństwo uczelni wojskowej : aspekt prawny (s. 509-527)
Broń biologiczna w działaniach hybrydowych na przykładzie wirusa Ebola (s. 528-540)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0