Processing may take a few seconds...

Book


Title

Działania hybrydowe a bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych w SZ RP : wybrane aspekty

Editors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL W literaturze przedmiotu dokonuje się wielu prób deskrypcji wymiarów wojny hybrydowej. Wymiarem najważniejszym, stawianym na pierwszym miejscu, są regularne i nieregularne działania zbrojne. W kontraście do starć dużych formacji sił zbrojnych, czyli prowadzenia bitew, w wojnie hybrydowej stawia się na asymetryczne metody walki, jak użycie sił specjalnych oraz tworzenie i angażowanie grup opozycyjnych. Niemałe znaczenie mają w następnej kolejności operacje psychologiczne prowadzone na terenie własnego państwa. Działania te mają na celu przekonanie społeczeństwa o słuszności podejmowanych decyzji. Dzieje się to przy wykorzystaniu środków masowego przekazu do dezinformacji oraz szerzenia rządowej propagandy. Propaganda ma niezwykle ważne znaczenie również na arenie międzynarodowej. Stąd następnym wymiarem wojny hybrydowej będzie duża aktywność w sferze działalności informacyjnej. Jako ostatni wskazywany jest w literaturze wymiar militarny. W kontekście powyższych rozważań powstają pytania, na które próbują odpowiedzieć autorzy artykułów zamieszczonych w niniejszej monografii. Jak pojęcie cyberprzestrzeni wpisuje się w dociekania związane z działaniami hybrydowymi? Jaką przyjąć terminologię przy próbach deskrypcji i identyfikacji faktów, procesów i zjawisk w przyjętym obszarze badań? W jaki sposób cyberprzestrzeń jest wykorzystywana do działań hybrydowych? Jak wreszcie przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z destrukcyjnej działalności potencjalnego agresora w tym nowym wymiarze walki?

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2021

Number of pages

541

ISBN

978-83-7523-983-6

eISBN

978-83-8263-066-4

URL

https://ksiegarnia.akademia.mil.pl/

Keywords
PL
  • Broń masowego rażenia
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Cyberprzestępczość
  • Internet rzeczy
  • Przetwarzanie danych
  • Sieci teleinformatyczne
  • Wojna hybrydowa
Obligatory copy

yes

Chapters
Cyberprzestrzeń w wojnie hybrydowej (p. 13-51)
Dylematy terminologiczne związane z wojskowym systemem łączności (p. 52-81)
Internet rzeczy i jego wykorzystanie w cyberprzestrzeni jako nowym środowisku walki (p. 303-330)
Sieć 5G i specyfika związanych z nią cyberzagrożeń (p. 331-371)
Wpływ cyberprzestępczości na poziom bezpieczeństwa człowieka (p. 403-457)
Cyberbezpieczeństwo uczelni wojskowej : aspekt prawny (p. 509-527)
Broń biologiczna w działaniach hybrydowych na przykładzie wirusa Ebola (p. 528-540)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0