Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Wpływ cyberprzestępczości na poziom bezpieczeństwa człowieka

Autorzy

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ S ] student

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberprzestępczość
  • Rzeczywistość wirtualna
Streszczenie

PL Określenie cyberprzestępczości w cyberprzestrzeni jest bez wątpienia zadaniem trudnym. Wynika to przede wszystkim z tego, że cyberprzestrzeń jest zjawiskiem stosunkowo nowym, trudnym do jednoznacznego zdefiniowania z uwagi na jej cechy charakterystyczne, stanowiące w wielu przypadkach swoiste novum. Społeczeństwo stoi w obliczu licznych wyzwań związanych z bezpieczeństwem, są tu zagrożenia znane, ale także nowe, związane zwłaszcza z cyberprzestępczością. Sama cyberprzestępczość i związane z nią zagrożenia ciągle ewoluują. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii oraz techniki informacyjnej, doszło do gwałtownego wzrostu cyberprzestępczości, czego efektem jest powstanie nowych metod popełniania przestępstwa w cyberprzestrzeni z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz technik informacyjnych. Jak zauważono w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 2020, współczesne środowisko bezpieczeństwa jest coraz bardziej złożone i niepewne. Rosną interakcje polityczne, militarne, gospodarcze i społeczne w skali krajowej, regionalnej i globalnej.

Strony (od-do)

403 - 457

URL

https://ksiegarnia.akademia.mil.pl/

Książka

Działania hybrydowe a bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych w SZ RP : wybrane aspekty

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0