Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Internet rzeczy i jego wykorzystanie w cyberprzestrzeni jako nowym środowisku walki

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN The Internet of Things and its use in cyberspace as a new combat environment

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Internet rzeczy
  • Przemysły wysokiej techniki
  • Rzeczywistość wirtualna
  • Środowisko walki
Abstract

PL Świadomość nowych zagrożeń oraz tego, że w cyberprzestrzeni dochodzi do ciągłej konfrontacji między zwykłymi obywatelami, hakerami (crackerami), instytucjami oraz państwami reprezentowanymi przez zawodowe jednostki formowane właśnie do walki w cyberprzestrzeni, skłoniła autorów do podjęcia tematyki artykułu. To właśnie zastosowanie nowych pomysłów, technologii, Internetu rzeczy i innych wybranych rozwiązań z tego obszaru w działaniach militarnych i niemilitarnych przyczyniło się w znacznym stopniu do zmian w nowym środowisku walki, jakim jest cyberprzestrzeń. Analiza wybranych technologii pozwoli na określenie mocnych i słabych stron broniącego się przed eksploracją własnego środowiska, małej cyberprzestrzeni w ramach państwa, organizacji, społeczności lokalnej czy po prostu człowieka.

Pages (from - to)

303 - 330

URL

https://ksiegarnia.akademia.mil.pl/

Book

Działania hybrydowe a bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych w SZ RP : wybrane aspekty

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0